Сигнал до СЕМ: Кошлуков компрометира БНТ, не го изслушвайте!

Кошлуков да не бъде допускан до изслушване от Съвета за електронни медии (СЕМ) настояха 20 обществени фигури. Те изпратиха до СЕМ с мотиви по процедурата за избор на генерален директор на БНТ.

Законът поставя висока летва към кандидатите за длъжността „генерален директор“ на БНТ, “Понятията „обществен авторитет“ и „професионално признание“ изобщо не кореспондират с правно-документалния формализъм. И това съвсем не е случайно!”, се казва в сигнала до регулаторния орган СЕМ, отговорен за преценката по втора фаза на процедурата по избор на генерален директор – допускане до изслушване.

Сигналът е входиран до Съвета за електронни медии на 21 юни 2022 г. от група обществени фигури с авторитет. Ясно са формулирани систематизирани данни и факти, юридически обосновани, за да послужат на регулаторния орган да се произнесе. Обосновката алармира за зависимостите на Кошлуков от трети лица, за компрометиращите действия, които са извършени по време на управлението му, за  уронването престижа на обществената медия чрез следването на тенденциозна и политически пристрастна програмна и съдържателна политика на медията и за липсата на обществено доверие и признание към него, респективно към БНТ и работещите в нея служители.

Решаващото заседание на СЕМ предстои в четвъртък, 23 юни 2022 г. На него подалите сигнала очакват преценката на органа да е именно за неизслушване на кандидата Кошлуков, поради липса на необходимите дефинитивни условия, съгласно формулираните в Закона за радио и телевизия.
На 5 май 2022 г., Съветът за електронни медии, в изпълнение на правомощието си по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, обяви процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия. Предстоящите етапи в процедурата са: оповестяване на кандидатите, които са допуснати до изслушване – до 23 юни 2022 г., изслушвания – 27 и 28 юни 2022 г., избор на генерален директор – 29 юни 2022 г.

В сигнала до Съвета за електронни медии са приложени:
1. Материали за протести, петиции и подписки за оставката на Емил Кошлуков, широко отразени в българските медии;
2. Писма и подписки за оставката на Емил Кошлуков, подкрепени от 3200 души от българския елит и гражданско общество, и от 123 български интелектуалци;
3. Критични доклади за БНТ през 2020 и 2021 г. на Организация за сигурност и сътрудничество на Европа (ОССЕ), Репортери без граници, фондация „Медийна демокрация“ и изследване на общественото доверие в медиите на „Екзакта“;
4. Наказателни постановления на СЕМ към програмния и генерален директор на БНТ в периода 2018-2022 г.
Сигналът е подписан от:

1.Иван Лечев (музикант)
2. проф. Евгений Дайнов (политолог)
3. Камелия Тодорова (певица)
4. Чавдар Николов (карикатурист)
5. проф. Васил Гарнизов (антрополог)
6. проф. Коста Костов (пулмолог)
7. Галин Стоев (режисьор)
8. Снежина Петрова (актриса)
9. проф. Калин Янакиев (философ) 
10. проф. Маргарита Младенова (режисьор)
11. Васил Василев – Зуека (актьор)
12. Палми Ранчев (писател)
13. Валери Йорданов (актьор)
14. Боряна Пунчева (режисьор)
15. Дарина Такова (оперна певица)
16. Мануела Малеева (тенисистка)
17. проф. Иван Добчев (режисьор)
18. Александрина Пендачанска (оперна певица)
19. Искра Ангелова (журналист, актриса)
20. Васил Гюров (музикант)
Пълен текст на сигнала

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
В качеството си на регулаторен орган и на основание вменените му със ЗАКОНА ЗА РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА (съкр. ЗРТ) правомощия, СЕМ е открил процедура по избор на нов генерален директор на БНТ (РЕШЕНИЕ № РД-05-39 от 05.05.2022г.).

Съгласно приетите правила, процедурата протича в няколко фази.
Първата фаза за подаване на документи от кандидати за длъжността е приключила на дата 27.05.2022г. На 15.06.2022г. СЕМ обяви допуснатите до следваща фаза на конкурса всички 8 кандидати, с което процедурата навлезе в последната си фаза преди изслушванията, която следва да бъде финализирана до дата 23.06.2022г. Независимо, че визираната фаза чисто процедурно представлява един предварителен етап в установената методика за избор, същата има своето индивидуално съществено значение за цялостния процес като обезпечава един надежден финал. В много области именно на настоящата фаза е присвоено и станало обществено оборотно понятието „цедка“, тъй като фокусът в този етап пада върху експертна оценка на условията по допустимост на подадените в срок кандидатури.

Конкретно върху условията по допустимост бихме желали да насочим Вашето внимание.
Бидейки законово формулирани и дефинирани, на пръв поглед условията по допустимост на всеки кандидат изглеждат чисто формални. Съгласно нормата на чл. 66 ЗРТ, всеки кандидат за длъжността „генерален директор“ на БНТ следва да отговаря на изискванията за член на СЕМ по чл.25 от същия закон с допълнително условие за трудов стаж от минимум 5 години в телевизия.

Ако се вгледаме внимателно обаче е съвсем ясно, че изискванията са два вида, които условно можем да наречем „общи“ и „индивидуални“, а именно:
ОБЩИ условия по чл.25 вр. чл.66 ЗРТ ИНДИВИДУАЛНИ условия по чл.25 ЗРТ

О-1-българско гражданство
О-2-висше образование
О-3-опит в определени области
О-4-минимум 5 години трудов стаж в телевизия
И-1-обществен авторитет
И-2-професионално признание
Така онагледено става безапелационно ясно, че законът поставя висока летва към кандидатите за длъжността „генерален директор“ на БНТ. На първо място – изискванията са много. На второ място-изискванията са зададени като кумулативна субстанция – т.е. трябва да са налични всички заедно, няма място за компромисност, нито за изключения.

И докато първата група с гриф „О“ (общи) са абсолютно формално документално доказуеми, то не така стои въпросът с втората група изисквания: тези, систематизирани под гриф „И“ (индивидуални). Понятията „обществен авторитет“ и „професионално признание“ изобщо не кореспондират с правно-документалния формализъм. И това съвсем не е случайно!!!
Фигурата „генерален директор“ на БНТ трябва да съчетава в себе си специфична конфигурация от качества. Качества – личностно-индивидуални и качества – професионални. Тази  конфигурация трябва да е съществуваща тук и сега, тя не трябва да почива на данни от далечното или близко минало, съвсем очевидно е, че няма как да почива на данни и от бъдещето.

Фактът, че дадено лице вече е заемало поне веднъж позицията „генерален директор“ на БНТ, по никакъв начин не води до автоматизъм в преценката за наличие на изискванията, които условно причислихме към група „индивидуални“. Нещо повече: кандидатурата на настоящия генерален директор на БНТ – г-н Емил Кошлуков е нагледен пример за това. Какво конкретно имаме предвид и считаме, че следва да бъде взето под внимание:

КАНДИДАТЪТ ЕМИЛ КОШЛУКОВ НЕ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЕТО ЗА ЛИЧНОСТ С ОБЩЕСТВЕН АВТОРИТЕТ.

Ще си позволим да изведем пред скоби факта, че всички систематизирани по-долу данни и информация са изцяло обществено достъпни, а голяма част от тях-обществено известни и полемизирани нееднократно в публичното пространство.
1. ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА – силно притеснителни и говорещи за политически зависимости и обвързаности факти от неговата биография:
- че е бил лидер и основател на политическа партия „Новото време“;
- че е работил в партийната телевизия „Алфа“ на политическа партия „Атака“;
- че е бил ръководен кадър във фалиралата компрометирана и печално известна като телевизията на "Василев и Пеевски" ТВ7;
- че има неясноти относно управленския му стаж и доказателства за лъжливи данни при първото му кандидатстване за поста „генерален директор“ в БНТ (изнесени от Комисия за култура и медии в НС понастоящем);
2. КОМПРОМЕТИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ – негови действия, осъществени в рамките на мандата му като „програмен директор“ в БНТ (времеви период декември 2017 - юли 2019), когато още с първия опит не успява да се класира за директор на медията, както и в по-ново време като вече заемащ поста „генерален директор“ (времеви период 2019-2022), които действия са абсолютно несъвместими с понятия като авторитет, достойнство и интегритет, и които опозоряват и компрометират не само него лично, но и самата медия, която той ръководи. Ефектът на доминото носи последствия и за всички, които работят в обществената телевизия. Т.е. този човек лично и като мениджър вреди не само на обществото, не само на имиджа и авторитета на БНТ, но и на самите работещи в БНТ с поведението си и публичните си излагания. Тук можем да споменем поне следните недопустими прояви като:
- размахването на среден пръст като програмен директор и водещ на предаването „Още от деня“;
- намесата в редакторската политика на предаването „Денят започва с култура“;
- пускането на фалшива новина, свързана с Народния съд около протестите на „Изправи се, мутри вън“, за която впоследствие БНТ се извинява;
- липсата на отразяване и излъчване на ключово изявление на Президента по впеме на национален празник на Р.България, за което впоследствие БНТ се извинява;
- премахването на най-гледаното детско предаване „Сънчо“ от програмата на медията;
- премахването на обичаното и гледано културно предаване „Нощни птици“ от програмата на медията;
- свалянето от екран на изключителни журналисти и доказали се като водещи емблематични лица, сред които Марио Гаврилов, Камен Алипиев и Горан Благоев, последвано от уволняването им, свалянето на Искра Ангелова като водещ и автор от екран;
- уволняването на Боряна Пунчева (директор на филмопроизводството в БНТ и студия Екран), повторното уволняване на Роберт Ковачев (главен продуцент на БНТ и на предаването „Референдум“) и др.;
- множество противоречащи си едно на друго интервюта, където причините за тази онагледена по-горе чистка се променят всеки път.


КАНДИДАТЪТ ЕМИЛ КОШЛУКОВ НЕ ОТГОВАРЯ НА УСЛОВИЕТО ЗА ЛИЧНОСТ С ПРОФЕСИОНАЛНО ПРИЗНАНИЕ.
Щом лицето следва да е със сравнително дълъг стаж в телевизия, то именно в това поприще и според конкретната специалност и специфика на дейност следва да е получил своето професионално признание. Това, разбира се, не може да се характеризира с някакво типизирано действие, нито пък с еднократно такова. За всички е ясно, че професионалното признание следва да има някакъв вид трайност във времето, някакъв вид прояви от страна на различни институции и организации в дадена област.

Такова по отношение на г-н Кошлуков не е налице категорично, тъй като:
Кандидатът Емил Кошлуков, е многократно санкциониран със средствата на държавна принуда за недопустимото си и уронващо цялостно престижа на журналистическата професия поведение, както и по повод мениджърската му политика по отношение на обществената медия БНТ. Част от визираните в т.2 по-горе публични прояви на г-н Кошлуков са интервенирани чрез контролната функция на съответните органи с влезли в сила наказателни постановления на СЕМ: в периода „програмен директор“ относно показването на среден пръст, (широко отразено в медиите), в периода „генерален директор“ относно недаването на право на отговор на Министъра на културата Минеков и много други (вж. Приложение). Всичко това в своята съвкупност представлява преки доказателства за факта на липса на професионално признание.

За други публични излагания на същото лице има косвени доказателства, които обаче са ясен барометър и основен механизъм за противостоене и възмута срещу личностните прояви на г-н Кошлуков в медийното поприще и това са: многолюдните протести лично срещу него пред БНТ през 2020г. и по-късно (вж. Приложение) – прецедент в цялата история на БНТ, протестите пред студиото на предаването „Панорама“, множество писма от професионални организации на журналисти и кинематографи за оставката му, с подписали ги над 3200 души – общественици, журналисти, хора на изкуството с безукорна репутация и граждани на България.
Не на последно място по важност – това са докладите „отвън“, но и „отвътре“ – на български и европейски институции, които доказват срив на доверието в БНТ и силна политическа зависимост, откакто кандидатът Кошлуков е на поста „генерален директор“.  Обществената медия от лидер по доверие (през 2013г.), понастоящем се подрежда много назад в класацията, а и става една от основните причини страната ни да се срине до 112-то място по свобода на словото (за справка: през 2009г. сме били на 35-то според класацията на Репортери без граници). В този именно смисъл са множеството доклади: Доклад на ОССЕ, Доклад на Репортери без граници; Доклад на фондация „Медийна демокрация“, Социологическо проучване, поръчано от предходен състав на СЕМ – приложени към настоящото.

С оглед на изложеното, молим да обърнете детайлно внимание на всички факти и обстоятелства, свързани с кандидатурата на г-н Емил Кошлуков като вярваме във високия професионализъм на институцията, която представлявате.
Надяваме се експертизата на СЕМ по изследване наличието на законовите критерии за заемане на длъжността „генерален директор“ на БНТ да установи ясно и категорично наличието на основание за НЕДОПУСКАНЕ на кандидата ЕМИЛ КОШЛУКОВ до следващата фаза в процедурата по избор, а именно – до изслушване.


Приложения:
1. Систематизиран файл – медийно отразяване на политически зависимости в биографията на Емил Кошлуков, на протестите пред БНТ с искане за оставката му и на множеството скандали и грешки, белязали управлението му като програмен и генерален директор на БНТ
2. Систематизиран файл – писма от професионални организации и представителите на гражданското общество с искане за сваляне от поста на г-н Кошлуков начело на БНТ
3. Систематизиран файл – линкове към цитираните доклади на ОССЕ, Reporters without borders, фондация „Медийна демокрация“, социологическо проучване на Exacta по поръчка на СЕМ.
4. Систематизиран файл – наказателни постановления СЕМ за периода 2018-2022.

Сподели