Дигитален "Абагар" за дунавските общини

Aтрактивна дигитална реалност за първата българска печатна книга "Абагар" ще изгради модерен облик на литературния туризъм в дунавските общини Никопол, Белене и Гулянци. Инициатива е на експертния екип на БлуЛинк, като част от усилията на организацията да насърчава устойчивото използване на богатото културно и историческо наследство по Дунава, в рамките на проект (DANUrB+).

„Абагар“ е първата книга, отпечатана на кирилица и хърватски („илирийски“), която съдържа елементи от новобългарския език.  Изданието е съставено и публикувано в Рим през 1651 г. от бъдещия никополски католически епископ Филип Станиславов в чест на легендарния цар Абгар V Уккама. Книгата представлява молитвеник за нуждите на католическата църква в България. Един от запазените 17 екземпляра, се съхранява в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Експерти от Националната библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“, издателство „Сиела“, катедра "Телекомуникации" на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Регионална библиотека „Любен Каравелов“- Русе и водещи експерти за периода на Чипровската книжовна школа са заявили интерес към инициативата за дигитализиране на "Абагар". Целта е през 2024 г. по подобаващ начин да бъде отбелязана 350-годишнината от смъртта на Филип Станиславов, заяви Гавраилов.

Филип Станиславов е тясно свързан с Никопол, където е назначен за епископ на католическата епархия през август 1648 година. Там е погребан през 1674 г. БлуЛинк подкрепя съхраняването на културноисторическото наследство на Никопол и съседните общини Белене и Гулянци чрез проект “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав”  (DANUrB+), с подкрепата на Регионалната програма за Дунав на ЕС. Целта му е насърчаване на връзките и взаимодействието на дунавските общности и повишаване на местното развитие чрез международната туристическа привлекателност.

Освен в България, проектът се изпълнява в Словакия, Унгария, Хърватска, Сърбия и Румъния. Съфинансиран е от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Литературен маршрут, вдъхновен от легентарното печатно издание на Филип Станиславов, ще свърже по естествен начин местни дунавски общности, като част от усилията на  "БлуЛинк" в подкрепа на опазването на културно-историческото им наследство, обясни водещият експерт по устойчив туризъм и социално предприемачество на фондацията Гавраил Гавраилов, PhD.

В целевите общини вече има интерес за популяризиране на културното наследство, свързано с "Абагар". Представители на местните администрации в Белене, Никопол и Гулянци се съгласиха, че създаването на местна мрежа от туристически обекти, свързани с първата печатна българска книга „Абагар“ на Филип Станиславов, е изключително полезен и важен проект.

Опазването и популяризирането на културното и историческо наследство е иновативен начин за свързване на общностите около Дунав и подобряване на благосъстоянието им, коментира Зоя Борисова, ръководител на проект DANURB+ от страна на БлуЛинк. Идеята за дигитализация на исторически артифакт като "Абагар" демонстрира полезността и креативността на подхода на BlueLink за стратегическо използване на информационните технологии, в унисон с мисията на БлуЛинк, заяви Борисова.

Инициативата, свързана с "Абагар" е част от „План за действие за общинско и регионално развитие чрез валоризация на наследството, свързано с Дунав“ за трите дунавски общини, изготвен от БлуЛинк. Документът представя анализи на текущата ситуация, възможните действия и потенциалните бъдещи продукти и услуги, които да привличат туристически и инвеститорски интерес в района. Планът описва 16 малки проекта, които да стимулират цялостно развитие на микро регион с работно заглавие „Улпия Ескус – Нове БГ“. Официалното му приемане от трите общини предстои до края на лятото.

-

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели