Тютюневите пари миришат - да ги спрем!

За забрана на спонсорството от страна на тютюневата индустрия и за ефективно прилагане на Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация настояват граждани и граждански организации. Публична застъпническа кампания под надслов “Тютюневите пари миришат - да ги спрем!” насърчава хората да се обърнат към политическите лидери с искане за забрана на спонсорството и координирани действия срещу вмешателството на тютюневата индустрия в политиките за обществено здраве. Кампанията е инициирана от Коалицията за живот без тютюнев дим, на която БлуЛинк е член.

Тютюневите компании използват добре работещ механизъм, за да променят законите и решенията на институциите в своя полза, показва излезлият наскоро доклад “Токсична зависимост”. Чрез платени посредници индустрията манипулира обществото и пречи на всеки опит държавата да опази здравето и благополучието на българите от тютюневата зависимост. Докладът е изготвен от екип на Коалицията за живот без тютюнев дим с подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните болести чрез програма на STOP - глобална инициатива за надзор над тютюневата индустрия. Част от експертния екип, изготвил доклада, е и управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов.

За да се спрат тютюневите пари и вмешателството на индустрията, Коалицията за живот без тютюнев дим и участниците в кампанията настояват да се забрани спонсорството от страна на тютюневата индустрия чрез промяна в чл. 35 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и да се приеме предложеният от Министерство на здравеопазването Проект за Постановление за създаване на Национален съвет за координиране прилагането на РККТ.

Специална интернет страница помага на гражданите да се обърнат към политическите лидери на основните партии, като изберат или напишат послание срещу тютюневата зависимост и го публикуват в профилите на политиците във Фейсбук. БлуЛинк подкрепя кампанията, като оказва концептуална, креативна и техническа подкрепа за изпълнението ѝ и за поддръжката на страницата.

“Време е всички ясно да заявим своята позиция и да се обявим против тютюневата зависимост, която твърде дълго погубва животите на българите”, коментира д-р Гергана Гешанова, председател на Коалицията за живот без тютюнев дим. “Надявам се, че всички, които не са съгласни държавните политики да се диктуват от тютюневи компании, ще пишат до политиците с искане за промяна.”

България е на челно място в Европейския съюз по обща смъртност - 18 на 1000 за 2020 г. при средно за ЕС - 11,6 на 1000, алармира Коалицията. По данни на СЗО, в глобален план тютюневата индустрия погубва близо 8 милиона човешки живота ежегодно, чрез хронични незаразни болести, пряко или косвено предизвикани от употребата на нейни продукти.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели