Нерекултивирани общински депа за отпадъци заплашват България със санкции от ЕС

В 8 общини не са спазени задължения по изпълнението на дейностите за рекултивация на стари депа за отпадъци. В тях е необходимо да се предприемат спешни действия за изпълнение на проектите за техническа рекултивация на депа за битови отпадъци, стана ясно след среща с Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова с кметове и представители на общини, за която от ведомството съобщина на 11.08.2022.

Засегнатите общини са Бяла,  Перник, Велинград, Дупница, Пирдоп, Бобошево, Кочериново и Кърджали.

Преди година ЕК предупреди, че предстои страната ни да бъде изправена пред Съда на ЕС за заплащане на значителни по размер финансови санкции заради нерекултивирани 43 депа за неопасни отпадъци. Към момента остават 8 такива депа, за които България трябва да положи максимални усилия по рекултивацията им, така че да бъде намален размерът на санкциите.

С първа копка на 11 март 2022 бе даден официалният старт на проекта „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Бяла, област Варна". Ппроектът се финансира по Административен договор за БФП № Д-34-74/23.07.2020 година, по Приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“. Тогава символичната първа копка на обекта положиха председателят на Общински съвет- Бяла – Анастас Трендафилов и техническия ръководител инж. Рачо Рачев. Проектът бе представен на обществено обсъждане ден по-рано.

Днес обаче Министър Карамфилова настояла пред представителите на местната власт за национално отговорно отношение и работа в бързи темпове. МОСВ изиска от общините график на предстоящите дейности за следващите два месеца и планува ежеседмични проверки, и изготвяне на доклади по изпълнението и постигнатия напредък. Резултатите от проверките ще бъдат оповестявани публично. Незабавните действия по проектите се налагат във връзка с решение на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2015 г., с което България беше осъдена за неизпълнение на ангажиментите по закриването и рекултивацията на старите общински депа.

Екипът на МОСВ ще следи за ускореното физическо изпълнение на работата по проектите за рекултивация на общинските депа. Основният източник на финансиране е Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

 

Сподели