НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ: Жени, Живот, Свобода! – протест срещу насилието над жени

Дата: 
Fri, 2022-11-25 18:30 - 20:30
#НитоЕднаПовече #ЖениЖивотСвобода #JinJiyanAzadi
Елате пред Съдебната палата на 25.11.2022 г. в 18:30 ч., за да покажем солидарност с всички, преживели или станали жертва на насилие, основано на пола, и с жените в Иран, които вече повече от два месеца се борят за правата, свободата и живота си!
‼ Искаме кризисни и консултативни центрове във всяка област на България незабавно!
‼ Искаме гласност на проблема и политики за превенция на насилието, не само наказания за вече извършилите престъпление!
‼ Настояваме за въвеждане на по-адекватни съвременни подходи като възстановителното правосъдие, които поставят нуждите на жертвата в основата на правосъдния процес!
‼ Искаме държавата да изпълнява и разшири поетия ангажимент за събирането и изготвянето на официална статистика за проблема с полово-базираното насилие!
‼ Настояваме за въвеждане на задължителни часове по сексуално образование в училищната програма, които да действат като превантивна мярка срещу сексуален тормоз!
‼ Искаме приемането и въвеждането на пакет от мерки, които да гарантират човешките права и достойния живот на мигрантките, бежанките, жените от ромски и друг малцинствен произход, ЛБТИ+ жените, затворничките, жените с увреждания, секс работничките, жените със зависимости и непълнолетните майки!
‼ Настояваме за адекватни заплати и условия на труд за медицинските сестри, грижовните работнички, шивачките и всички други, работещи в т.нар. „женски“ сектор!
‼ Искаме справедливост, права и достоен живот за всяка една жена!

Елате на 25 ноември и нека смело извикаме: НИТО ЕДНА ПОВЕЧЕ! Жени, Живот, Свобода!


 

Сподели