Ден на отворени врати по проект LitOUTer на 21 декември 2022 г.

Дата: 
Wed, 2022-12-21 14:00 - 17:00

 Ден на отворени врати на 21 декември 2022 г.


Информационно събитие за проекта LitOUTer и други прояви


ТД "Родни балкани" съвместно с Черноморска мрежа на НПО кани всички водачи, активисти, ръководители и доброволци към на туристическото дружество, както и експерти и сътрудници на двете организации на „Ден на отворените врати за екологични НПО и активисти от гражданския сектор“.


Дата: 21.12.2022г.

14:00 часа - начало на "Отворените врати"


Проявите са свързани със съвместни дейности по проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer). Партньорите по проекта LitOUTer са насочили усилията си в подкрепа на промените в личните навици и обществените практики, нагласи и политики, така че да ограничат замърсяването на околната среда с твърди отпадъци, особено с пластмаси и да минимизират рисковете те да попаднат в Черно море. Разнообразните дейностите по проекта използват подходи като повишаване на обществената осведоменост, трансграничен обмен на информация и прилагането на иновативни методи за илюстриране на проблема и ангажиране с неговото решаване. В проекта се вземат предвид културните различия между държавите и се разработват  индивидуални стратегии за повишаване на осведомеността. Основната задача на проекта е да достигне до тези целеви групи, които могат да въздействай най-пряко върху процесите на намаляване на отпадъци при източника.
Проектът е подкрепен от Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014 - 2020 г., водещ партньор е Черноморският технически университет, Факултет по морски науки, Трабзон, Турция. LitOUTer насърчава междусъседското сътрудничество, основано на осведоменост, трансграничен обмен на информация, използване на иновативни методи за осведоменост между шестима партньори (НПО, институт на висшето образование и научноизследователски институти) от четири държави : България, Грузия, Румъния и Турция. Черноморска мрежа на НПО и ИО – БАН са българските участници в проекта. Проектът е с продължителност 30 месеца и е на обща стойност около 930 хиляди евро.

***
Черноморска мрежа на неправителствените организации, bsnn [at] bsnn [dot] org www.bsnn.org

Сподели