Синьо небе за всеки (A BlueSky for everyone - with English subtitles)

Чист въздух за жените. Едно от най-обезпокояващите въздействия на замърсяването на въздуха е вредата, която причинява на жените и децата: намалява фертилността, увеличава спонтанните аборти, уврежда ембрионите и е силно свързано с ниското тегло при раждане на бебетата, което има здрави последствия през целия им живот. Заедно с д-р Зорница Спасова и Българска платформа към Европейско женско лоби изготвихме информационна брошура и докуметален филм. На базата на събраните данни, представихме интервюта с жени и момичета, чието здраве (или това на техните деца) е влошено в резултат на пребиваване в райони със замърсен възду в Пловдив, Бургас, Русе и Девня.

Реализира се като част от проект „Чист въздух за всеки – видео“ на Фондация БлуЛинк, подкрепен от Българския фонд за жените и Clean Air Fund.

Гледайте филма тук в канала на БлуЛинк в YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rPbj_eIsqD4

Сподели