Скъсайте с тютюневите покани, не със здравето на българите!

Апел за медицинска, управленска и гражданска доблест!

Свидетели сме на поредна атака срещу медицинското съсловие в България и срещу здравето на българите, която се случва пред очите ни.
Флагманът на тютюневата индустрия “Филип Морис” е разпратил покани до водещи медицински специалисти с авторитет в професията, за среща на 23.03.2023 г. с презентация на тема: „Оценка на потенциала за намаляване на вредата от тютюнопушенето при системата за нагряване на тютюн.“
☠️    Няма “намалена вреда” – никотинът убива!
Тютюневите компании, во главе с “Филип Морис” целенасочено търсят как да продължат да печелят от смъртоносната зависимост към тютюна, да предотвратят пълното й и окончателно ликвидиране, към което се стреми цивилизованият свят по пътя, очертан от Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО.
Тезата за “намаляване на вредата” се лансира от индустрията с цел да се заобиколи конвенцията, да се подведат обществата и правителствата отново в погрешна посока, доказва доклад на СЗО от 2021 г. Това е постижимо в слаби и уязвими държави, където съвестта лесно се купува и продава.
Междувременно във водещи страни в света като Канада, Великобритания, и Нова Зеландия вече се отглеждат първите поколения без тютюн.  Европейската Комисия цели същото до 2040 г.
Предстоящото  маркетингово събитие на “Филип Морис” е следваща стъпка в кампания за дезориентиране и подчиняване на съвестта на медицинските специалисти в полза на целите и печалбите на една от компаниите, които продават зависимост, болести  и ранна смърт. Междувременно България е заложник на интересите на тютюневата индустрия, с рекордни 38% разпространение на тютюнопушенето според Евробарометър, и 39,4% – според изследване на НЦОЗА от 2020 г.
Като страна, ратифицирала РККТ, Република България е приела в законодателството си да не допуска:
❌ вмешателство на тютюневата индустрия при формирането на политики за контрол на тютюна (чл. 5.3);
❌ реклама, промоция и спонсорство от тютюневи компании (чл. 13);
❌  тютюнопушене на закрити обществени места (чл. 8);
❌  нелегална търговия с тютюневи изделия и др. (чл. 15 ).

 

  • Спазвайте българските закони!
  • Не позволявайте България да остане гето на тютюневата зависимост!
  • Не ставайте съучастници в продължаващия никотинов геноцид над българите!

С тези три апела се обръщаме към:
 

  • представителите на лекарското, медицинско и научно съсловие у нас, включително привлечените от “Филип Морис” лектори проф. д-р Христо Кожухаров, доц. д-р Соня Тотева;
  • президента Румен Радев, който в момента носи отговорност за поведението на всички институции на държавата, които бездействат срещу тютюневата опасност или услужливо прокарват интересите на тютюневите компании;
  • д-р Асен Меджидиев – министър на здравеопазването, който участва в спонсорирана от “Филип Морис” лекарска конференция в град Сандански;
  • Софийска лекарска колегия и Българския лекарски съюз, които организираха въпросната конференция;
  • д-р инж. Росица Карамфилова – министър на околната среда и водите, чието ведомство се похвали, че изпълнява уж природозащитна кампания, но в партньорство с Българската асоциация на тютюневата индустрия;
  • представителите на обществените, пациентски и съсловни организации, включително Националната пациентска организация, Български дарителски форум, Фондация BCause, Български фонд за жените и други, които са приемали грантове от “Филип Морис”, давали са награди, или по друг начин лъскат имиджа на тютюневите компании;
  • журналистите и представителите на средства за масово осведомяване, както и водещи комуникатори, които регулярно лансират тезите на тютюневата индустрия срещу различни форми на спонсорство, отплащане или подаръци.
Сподели