БлуЛинк си търси Журналист/Изследовател/ка

БлуЛинк - Мрежа за гражданско действие търси да назначи на пълен работен ден  Журналист/ Изследовател.

Мисията на БлуЛинк

Мрежата за гражданско действие BlueLink.net подпомага използването на дигитални технологии за развитието на гражданското общество, укрепването на демокрацията и европейските ценности и опазването на природата. Регистрирана е като фондация в обществен интерес, която работи в следните ключови области на действие:

 • независим обмен на информация, електронни инструменти и мрежово общуване на активни граждански групи и организации;
 • подобряване на участието на гражданите и техните организации при вземането на решения и достъпа им до информация и правосъдие;
 • укрепване и практикуване на професионална журналистика в обществен интерес в България и централноевропейския регион; и
 • изследвания, анализ и застъпничество за политики, съответстващи на мисията на Фондацията.

 

Журналист / Изследовател

Работещата/ият като Журналист/ Изследовател в екипа на BlueLink.net  осъществява журналистическа и изследователска работа под ръководството на Управляващия редактор и в координация с мениджърите на проекти и административния отдел. Заемащият/ата позицията подпомага обмена и разпространението на информация от организации и групи на гражданското общество чрез независима, стражева журналистика и изследвания.

Опирайки се на съществуващите ресурси и редакционно ръковоство, Журналистът/ Изследовател създава журналистическо и изследователско съдържание, свързано с гражданските усилия за  демократично и отговорно управление,  прилагане на европейските ценности и опазване на околната среда. За тази цел използва интерактивни, видео- и мултимедийни формати. Съдържанието е насочено към целевата гражданска общност на БлуЛинк и към важни за нея групи - например експерти, политици, комуникатори, институции) както и към широката общественост.

Изискват се:

 • Активен и критичен поглед към случващото се в обществото и политиката в България, Европа и по света.
 • Чувствителност и ангажираност към развитието на демократично, зелено и проевропейско гражданско общество и подкрепа за ценностите и целите на хората и организациите, които го съставят.
 • Наблюдателно око и разказвачески талант.
 • Толерантност, наблюдателност, отказ от дискриминация и идеологии на омразата.

 

Ключови способности и компетентности:

 

 • Да идентифицира важни теми, развития, случаи и факти, които трябва да бъдат изследвани и разказани на гражданската и експертна аудитория на БлуЛинк.
 • Систематично да събира  данни, сведения и информация, да борави с документални, дигитални и живи източници,
 • Свободна прецизна комуникация с хора, с микрофон, камера или бележник.
 • Аналитична способност да се долови новината, вълнуващото, променящото, важното за аудиторията.
 • Работа в екип, включване в общи процеси.
 • Самостоятелно прецизно изпълнение на редакционни и изследователски задачи, дисциплинирано спазване на срокове и графици;
 • Боравене с дигитални инструменти за събиране на информация, създаване на текстово и мултимедийно съдържание, и публикуването му в интернет;
 • Работа на български и на английски език;
 • Готовност за пътуване в страната и чужбина.

 

Препоръчват се:

 • Желание да прилага високи журналистически и изследователски стандарти.
 • Стремеж към подобряване на уменията и усвояване на нови.
 • Умело боравене със социални мрежи.
 • Чувство за хумор.
 • Шофьорска книжка.
 • Ветроходни умения.
 • Въздържане от тютюн и други зависимости, поне по време на работа.

 

Обхват на работата

Задълженията на работещия като Журналист/Изследовател са част от цялостното функциониране на  “БлуЛинк” като мрежа за гражданско действие с идеална цел, и конкретните й проекти. Те включват:

 • предлагане на теми за разработки и/или изпълнение на възложени от редактора задачи;
 • провеждане на интервюта, събиране на информация от други източници, аналитично обработване по съгласувана с редактора и други членове на екипа методика;
 • писане и редактиране на текстове и/или създаване на мултимедийно съдържание - журналистическо или научно, в зависимост от потребностите;
 • новинарско отразяване на събития, процеси, развития - репортажно или на живо;
 • умело разказване на истории в жанровете фийчър или разширен репортаж;
 • боравене с фотографии, видео, илюстрации и други визуални материали;
 • редактиране на чужди текстове и работа с външни автори;
 • превод на статии и други материали от английски на български и обратно;
 • участие в обучения по журналистика или свързани с нея области;
 • помощ за изготвяне на редакторски наръчници и други ресурсни материали;
 • публикуване в каналите и изданията на  bluelink.net, както и в сайтове на партньорски организации и медии;
 • принос към изготвянето и редактирането на Годишния доклад и други публикации на bluelink.net и партньорски организации;
 • участие като автор или редактор в изготвянето на изследователски доклади и други публикации;
 • активно и креативно участие във вътрешноорганизационната комуникация;
 • принос към медийни и други събития на “БлуЛинк”;
 • представяне на организацията на срещи, конференции и други събития;
 • принос към набирането на средства и писането на предложения;
 • поддържане на изискуема документация.

 

Условия:

 • Заетост: на трудов договор при пълен работен ден.
 • Месторабота: в офиса на фондация БлуЛинк в София или на терен.
 • Възнаграждение  в зависимост от опита и квалификацията на кандидата, около 1500 - 3000 лв.

 

Приложими са всички социални условия на българското трудово законодателство.

БлуЛинк не дискриминира на никаква основа.

Кандидатстване:

Изпратете ни по имейл admin [at] bluelink [dot] net (subject: %D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%2F%D0%98%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB) (до admin [at] bluelink [dot] net):

1. мотивационно есе, което накратко да изяснява:

 • преценката ви за мисията и дейностите на BlueLink.net и как бихте допринесли за реализирането им;
 • защо сте най-подходящият човек за позицията Журналист / Изследовател; и

 

2. кратка биографична справка (CV).

По възможност, приложете и линкове към предишни публикации или други материали, представящи способностите ви - на български и/или на английски.

Срок

Набираме кандидатури до 20.04.2023 г., но ще вземем решение час по-скоро, така че не чакайте крайния срок, кандидатствате веднага!

Желаем ви успех, честно! Ако имате въпроси, питайте.

 

Сподели