Как да защитим Европа след растежа? Покана за доклади и участие в научнопрактически семинар

Европейската зелена фондация и Фондация “БлуЛинк” отправят към изследователи, активисти и политици покана за  доклади и участие в научнопрактически семинар на тема "Как да защитим Европа след растежа?". Събитието ще се проведе на  28.04.2023, петък, 14:00 - 17:00 ч в Дом на Европа,  София.

Визията за край на ерата на безконтролен икономически растеж и дерастеж привлича зелени мислители, икономисти активисти и политици в България и Европа. Как се вписва тя в новосъздадената геополитическа ситуация в Европа след военното нападение над Украйна?

В търсене на отговор на този въпрос, Фондация „БлуЛинк“  провежда научнопрактически семинар в България, с интерес към формирането на зелени политики и европейска геополитика. Семинарът е част от проект на Зелената европейска фондация в Брюксел (GEF), озаглавен "Геополитиката след растежа в Европа".  Той има за цел да предизвика разговор между критиците на икономическия растеж и прогресивните застъпници за външната политика и европейска сигурност, които сега често работят в различни кръгове.

“Търсим решения отвъд наивния антимилитаризъм, от една страна, или удобната вяра в зеления растеж, от друга,” обяснява Рихард Ваутерс, ръководител на проекта от мозъчния тръст на нидерландските зелени Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Ваутерс ще участва в научнопрактическия семинар в София.
Желаещите да се включат в дискусията с научни разработки, становища и мнения, или като слушатели, могат да се регистрират за участие тук. На събитието ще бъдат допускани само регистрирани участници. Резултатите от дискусията и представените доклади ще бъдат поместени на специализирана интернет страница.

Концептуална рамка

Зелените политики, които зачитат планетарните граници и позволяват на глобалния юг да се развива, изглеждат несъвместими с по-нататъшния икономически растеж в ЕС. Нужен е увличащ сценарий за бъдещето, в което консумираме по-пестеливо, но живеем по-добре съвместно. Такъв сценарий предлага зелената визия за дерастеж (degrowth) или следрастеж (postgrowth).

Войната в Украйна, обаче, промени изцяло глобалния пейзаж. Днес идеята за “край на растежа” на БВП в ЕС  се натъква на нови и важни геополитически съображения. Силата отново се измерва в богатство и военен капацитет. Ще може ли една Европа в състояние на следрастеж или дерастеж да изгради сила и устойчивост?

Чрез проект, озаглавен "Геополитиката на Европа след растеж", Европейската зелена фондация в Брюксел изследва напрежението между визията за отказ от икономическия растеж /следрастеж/ и настоящата геополитическа обстановка на антиевропейска военна агресия в Украйна. Проектът има за цел да предизвика разговор между критиците на икономическия растеж и прогресивните застъпници за външната политика и европейска сигурност, които сега често работят в различни кръгове. Търси решения отвъд наивния антимилитаризъм, от една страна, или удобната вяра в зеления растеж, от друга.

Като един от подкрепящите партньори на проекта, фондация “БлуЛинк” ще проведе работен семинар в София на 28.04.2023 г. Подобни експертни срещи и семинари ще проведат и останалите 7 партньори в различни европейски страни, включително два семинара в Европейската зелена академия на GEF и на Международната конференция за намаляване на растежа в Загреб през 2023 г.

Събраната научна и практическа информация ще бъде събрана и анализирана от мозъчният тръст на зелените в Нидерландия Wetenschappelijk Bureau GroenLink. Предварителните резултати и място за по-нататъшен развой по темата ще предостави онлайн мултимедийна и дискусионна платформа.
Освен чрез планирания работен семинар в София, BlueLink ще допринесе към аналитичния процес чрез провеждане на “двойни” интервюта със зелено мислещи политици, експерти и активисти, работещи от двете страни на водещия въпрос. BlueLink.net ще проведе и регионален семинар в Будапеща през м.юни 2023 г, както и тематична сесия за събиране на гледните точки на защитниците на правата на човека и околната среда от глобалния юг.
Избрани интервюта и ключови констатации от работните семинари ще бъдат събрани в окончателна публикация, която ще бъде публикувана през есента на 2023 г. Освен английската версия, ще има преводи на пет други езика, координирани от съответните партньори. Проектът ще завърши с три събития за представяне на публикацията в края на 2023 г.

Геополитически въпроси около Европа след растежа

Каним изследователи, активисти и политици, с интерес към зелените политики и геополитика,  да представят доклади и/или се включат в аналитична дискусия, дефинирана от следната аналитична рамка.

  • Какви са напреженията и синергиите между управляваното намаляване на растежа в рамките на ЕС и способността на ЕС да постига своите геополитически цели, като насърчаването на сигурността в широк смисъл?
  • Може ли напрежението да бъде премахнато или смекчено? Ако е така, как?
  • Как да оптимизираме синергиите?

Не се очакват отговори на всички поставени въпроси и се насърчават собствени креативни аналитични подходи и нови ракурси към проблема.

Регистрация за участие

Семинарът ще се проведе на български, но презентации на английски са допустими. Каним желаещите да участват в дискусията или да представят доклади или други разработки, да се регистрират за участие като попълнят краткия формуляр на адрес  тук.  Само регистрирани участници ще имат достъп до залата за провеждане на семинара.

Запитвания и въпроси може да зададете на Павел Антонов, PhD, ръководител на проекта във Фондация “БлуЛинк” на тел. 0888 704 661  или по имейл на адрес office [at] bluelink [dot] net (subject: %D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5) .

Проектът “Геополитика след растежа в Европа” се провежда от Европейската зелена фондация (GEF) с подкрепата на Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, Fondation de l’Ecologie Politique, Etopia, Transición Verde, Фондация “БлуЛинк”, Center for Green Politics и Green House, и с финансовата подкрепа на Европейския парламент зa GEF.

 

 

Повече по темата

Как да защитим Европа след безконтролния икономически растеж? Информация за проекта. 01.03.2023

Дерастеж - публикации по темата в BlueLink.net

 

Време за действие

Ето какво може да направите по въпроса:

  1. Включете се в научнопрактическия семинар "Как да спасим Европа след растежа" като участници в дискусията или представете собствен доклад.
  2. Помогнете да проведем семинара. BlueLink - Мрежата за гражданско действие, търси доброволни сътрудници за организацията и превод от и на английски език на материалите от семинара. Ако имате интерес и желание, потърсете ни, ще сме благодарни.
  3. За да продължаваме да подкрепяме използването на интернет за конструктивен обмен на мнения и анализи за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  и да усилваме гласове и гледни точки, които все по-рядко звучат в масовите медии, подкрепете ни като  направите дарениe тук  за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук. Всички дарения могат да се обявят за данъчно облекчение според българските финансови правила.

 

Сподели