Климатични права? Попълнете въпросника!

Вие сте засегнати от екстремни климатични явления? Вълнувате се от измененията на климата, опазването на околната среда, човешките права?  Защитавате правата на хората и върховенството на правото? Или просто си вършите работата като журналист или адвокат по въпроси, свързани с човешките права и климата? 

Ако поне веднъж отговорихте с "да",

натиснете тук и попълнете кратък въпросник!

Попълването на въпросника е анонимно. Ще ви отнеме до 5 минути - достойно инвестирани в защита на климатичните права на хората у нас и в Европа.

Чрез него правните и социални експерти на Фондация “БлуЛинк” събират информация по следните изследователски въпроси:

  • Доколко наясно със своите климатични права са засегнатите местни общности, природозащитници, правозащитници, специалисти?
  • Доколко тези групи са готови да упражняват свои или чужди климатични права?
  • Каква потребност имат тези групи от разширяване на климатичните си права?

 

Нашата крайна цел е да подпомогнем, чуем и информираме представителите на местни общности, климатични активисти, природозащитни организации и други заинтересовани граждани, както и да отправим към ЕК, правителства и институции предложения за ефективно опазване на климатичните права.

Допитването е първа стъпка в България на проект “Дискусии и действия за климата и околната среда” (DACE). Той има за цел да повиши осведомеността на гражданите в шест европейски страни за климатичните политики, с акцент върху адаптацията към климатичните промени и климатичните права на гражданите, както и да запознае обществеността със съответното климатично законодателство на европейско и национално ниво. Пълна информация за проекта ще намерите тук.

Следващи стъпки

След като съберем и анализираме данните от проучването, ще проведем и индивидуални полуструктурирани интервюта с избрани представители на целевите групи. Готовност за участие в тях също може да заявите във въпростика. Тук можете да се свържете с нас за повече информация и принос към проучването.

След като изпълним изследователските стъпки ни предстои да споделим находките от изследването със широка аудитория, съставена от представители на целевите групи, както и на държавните институции, изследователи и други заинтересовани страни.  Екипът на БлуЛинк ще представи резултатите на публично събитие, посветено на начина, по който различните целеви групи упражняват климатичните си права. Всички констатации ще представим, разбира се, и на заключително събитие на проекта за обмен на опит на европейско ниво, проведено онлайн с участието на Европейската комисия, както и на други научни и практически форуми, свързани  с климатичните права на гражданите,  съвместно с останалите експерти от мрежата “Правосъдие и околна среда”.

Тази публикация, както и въпросника, са част от проект  “Дискусии и действия за климата и околната среда” (DACE),  финансиран от Европейския съюз и координиран от европейската мрежа "Правосъдие и околна среда" (J&E) в шест европейски страни. Изразените мнения принадлежат на авторите и не отразяват непременно позициите на Европейската Комисия.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да подкрепите "Свободните електрони" като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Инициативата „Дискусии и действия за климат и околна среда“ се финансира от Европейския съюз и се координира от J&E в партньорство с Международния институт за право и околна среда (IIDMA, Испания), Фондация БлуЛинк (България), Алианса на Австрийското екологично движение ( ÖKOBÜRO, Австрия), Асоциацията за управление на околната среда и правото (EMLA, Унгария), Правния център за защита на правата на човека (PIC, Словения) и Естонския център за екологично право (EELC, Естония).

Всички изразени в рамките на проекта възгледи и становища са само на авторите и не отразяват непременно тези на Европейския съюз (ЕС) или на органа, предоставящ безвъзмездната помощ – Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито ЕС, нито EACEA следва да носят отговорност за тях.

Сподели