Предложеното от ЕК законодателство за генното инженерство: фатално за околната среда и потребителите

На 05.07.2023 Европейската комисия публикува законодателното си предложение за премахване на регулациите за новото поколение генетично модифицирани растения - нови ГМО или така наречените "нови геномни техники" (НГТ). Предложението премахва изискванията за етикетиране, проверките за безопасност и всякакъв вид процедури за отговорност за новите ГМО.

„Ако Комисията на ЕС постигне своето, потребителите, земеделските производители и преработвателите на храни вече няма да имат прозрачност дали растенията и храните, които отглеждат, купуват и консумират, съдържат нови ГМО или не“, критикува Светла Николова от Сдружение АГРОЛИНК, член на Коалицията „За да остане природа в България (на снимката).

 

  "Ужасяващо е да се види, че Комисията по същество казва, че рисковете от освобождаването на неизпитани нови ГМО в нашите полета и храна не се поемат от агробизнеса, а от потребителите, фермерите и природата".

Предложението на Европейската комисия за дерегулация означава:

  • Освобождаване на нови, неизпитани ГМО в природата. Досега не е направена оценка на преките и косвените въздействия от пускането на нови ГМО в природата. Например не са провеждани изследвания за това как новите ГМО взаимодействат с пчелите и другите опрашители, нито как отглеждането на ГМО може да ускори загубата на биологично разнообразие. [1]
  • Премахване на правото на потребителите да знаят, както е определено в европейските договори, както и в общото законодателство на ЕС в областта на храните. Като се изключат новите ГМО от изискванията за етикетиране, потребителите, земеделските производители и цялата хранителна верига вече не могат да знаят дали семената, съставките и крайните хранителни продукти, които купуват, съдържат нови ГМО или не. [2]
  • Лишаване на правителствата от правото им да забраняват отглеждането на нови ГМО на своя територия. От 2015 г. насам 17 правителства, включително и България вече са забранили отглеждането на ГМО [3].
  • Премахване на основни отговорности за биотехнологичната индустрия, като например предоставяне на метод за изпитване за всеки нов ГМО, който разработват. Новото законодателство прави невъзможно за земеделските производители и хранителния сектор, които искат да произвеждат конвенционални, биологични или свободни от ГМО храни, да се предпазят от нежелано замърсяване. Европейската комисия предлага методите за тестване да се заплащат от тези, които искат да избегнат новите ГМО, и да се премахнат публичните регистри за отглеждане.
  • Невъзможност за националните органи да контролират безопасността на храните от нови ГМО, тъй като биотехнологичната индустрия вече не е задължена да предоставя методи за изпитване, нито операторите са длъжни да проследяват продукта по хранителната верига.
  • Патентите срещу земеделските производители. Почти всички растения от НГТ са патентовани. Комисията на ЕС играе в ръцете на световните корпорации за семена, защото проектозаконът насърчава навлизането на пазара на патентовани семена и по този начин монополизирането на семената. Ако тази дерегулация се осъществи, в ЕС ще има поток от патентовани семена, включително както генетично модифицирани, така и конвенционални семена. Това ще има катастрофални последици за малките и средните селекционери на семена, фермерите, производителите на храни и потребителите", казва Светла Николова от АГРОЛИНК.

 

Лицата, вземащи политически решения, трябва да дадат приоритет на правата на потребителите и опазването на околната среда и здравето пред икономическите интереси на няколко мултинационални компании!

Бъдещето е в едно разнообразно, опазващо природата земеделие и самоопределящо се хранене, което върви ръка за ръка с истинска защита на климата и околната среда.


Коалицията "За да остане природа в България" призовава европейските министри на околната среда и потребителите, както и членовете на Европейския парламент, да отхвърлят предложението на Комисията. Съветът на ЕС и Парламентът на ЕС ще се
произнесат по окончателния закон през следващите месеци.
Източници:
[1] https://friendsoftheearth.eu/publication/new-gmos-a-risky-distraction-to-climate-food-
security/

[2] https://friendsoftheearth.eu/publication/unmasking-new-gmos-protecting-farmers-consumers-
right-to-transparency/

[3] https://food.ec.europa.eu/plants/genetically-modified-organisms/gmo-authorisation/gmo-
authorisations-cultivation/restrictions-geographical-scope-gmo-applicationsauthorisations-eu-
countries-demands-and-outcomes_en

 

Сподели