Защо политиците бранят въглищата: свързана с Делян Добрев фирма печели от ТЕЦ на Ковачки

Фирма „Визьор“ ООД, собственост на родителите на политика Делян Добрев, е получавала значителни суми за вероятно фиктивни доставки на дървесина на „ТЕЦ Марица 3“ АД, свързвана с бизнесмена Христо Ковачки. Това става ясно от публикуваното днес видеоразследване на Антикорупционния фонд (АКФ) със заглавие „Пелетигейт“.

Разследването цитира резултатите от проверка на „ТЕЦ Марица 3“ АД, извършена от Регионална дирекция по горите – Кърджали (РДГ) през декември 2022. Според доклада за проверката, до който АКФ има достъп, администрацията на „ТЕЦ Марица 3“ АД е предоставила на проверяващите от РДГ – Кърджали 8 фактури за доставка на дървесен чипс от фирма „Визьор“ ООД, средно по около 3 000 тона месечно, на цена от 95 лева на тон. Превозни билети за чипса не са представени, а на територията на ТЕЦ-а не е констатирано наличие на дървесина.

Собственици и управители на „Визьор“ ООД, водещ производители на пелети в страната, са Александър Данчев Добрев и Златка Стойкова Добрева. Двамата са родители на Делян Добрев – бивш министър на енергетиката и председател на енергийната комисия в няколко парламента.

„Цитираните от нас официални документи показват, че през 2022 година около 285 000 лева на месец - или около 3 милиона лева на година – са отивали от „ТЕЦ Марица 3“ АД към фирмата на родителите на Добрев“, заявява Лора Георгиева, координатор на правната програма на АКФ.

„Въпросът е какво е било заплащано с тази сума? Тъй като множество свидетелства ни карат да се съмняваме, че дървесината, за която се твърди, че е доставяна за тези пари, реално е съществувала.“

Според твърденията на представители на „ТЕЦ Марица 3“ и „Визьор“, цитирани в доклада на РДГ - Кърджали, доставяните на ТЕЦ „Марица 3“ около 3000 тона дървесен чипс средномесечно представляват дървесни кори и стърготини - отпадъци от производствения процес на пелети на Визьор. Тази информация противоречи на официалните данни, представени на сайта на „Визьор“, според които месечното производство на пелети на фирмата възлиза на едва около 2600 тона.

„Излиза, че фирма „Визьор“, водещ производител на пелети на пазара, произвежда по-голямо количество отпадък, отколкото пелети. Което очевидно не отговаря на истината. Още повече , че по технология пелетите се произвеждат именно от дървесни отпадъци и при това производство не би трябвало да се генерира значителен отпадък“.  

Свидетелство на служител на „Визьор“, записано със скрита камера при посещение на екип на АКФ в цеха за производство на пелети до с. Сушево, разкрива, че „Визьор“ не произвежда дървесен чипс или поне не в обемите, които се фактурират към „ТЕЦ Марица 3“ АД. Нещо повече, използваната технология за производство на пелети не позволява сепарирането на големи количества дървесен чипс.

Кликнете на снимката, за да гледате видеорепортажа "видеоразследването „Пелетигейт“

Тези сведения се потвърждават и от проверка на дневниците за постъпващата дървесина на фабриките на „Визьор“, които показват, че в цеховете на фирмата за 2022 година са  влезли около 11 000 тона дървесина – в пъти по-малко от твърдяното като доставено на „ТЕЦ Марица 3“ АД количество дървесен чипс.

„Съпоставянето на тези доказателства повдига сериозни съмнения, че дървесината, за която „Визьор“ е получавала пари от „ТЕЦ Марица 3“ АД, е съществувала само на хартия. Което повдига въпроса – за какво са били изплатени парите от „ТЕЦ Марица 3“ към „Визьор“?“, продължава Лора Георгиева.

„ТЕЦ Марица 3“ АД многократно през последните години е била източник на наднормено замърсяване със серен диоксид. Публично известно е, че зад централата стои бизнесменът с интереси в енергийния бизнес Христо Ковачки. От няколко години „Марица 3“ ползва комплексно разрешително за горене на отпадъци, което ѝ дава право да замества част от въглищата при производство на ток с горене на дървесни отпадъци.

Използването на биомаса вместо въглища позволява на централата да намали чувствително размера на плащанията си за въглеродни емисии, които дължи на националния и европейския бюджет. Така например, в доклада за годишните си емисии през 2022, „ТЕЦ Марица 3“ АД е декларирала почти двойно повече емисии от биомаса (80 888 тона) спрямо фосилни емисии (46 339 тона), за които е длъжна да закупи разрешения за емисии.

Разследване от 2021 г. разкрива, че две други въглищни централи, свързвани с Христо Ковачки, с години са отчитали с пъти по-ниски емисии въглероден диоксид от производството на ток, твърдейки, че са въвели „иновативни технологии“, като са „диверсифицирали енергийния си микс“ чрез горенето на биомаса. Тази схема е ощетила националния и европейски бюджет с около 60 милиона лева заради платени по-ниски въглеродни квоти.  Именно поради съмнения за наличието на схема за фалшиво замерване на по-ниски въглеродни емисии Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши разпореди претърсвания и следствени действия срещу ТЕЦ-ове от групата на Ковачки.

През февруари 2023 г. Европейската прокуратура  извършва проверки на ТЕЦ-овете и обявява, че количествата въглероден диоксид, отчетени от централите, за които те дължат плащане на разрешителни за въглеродни емисии, са били удостоверени от верифицираща фирма, също свързана с Ковачки, която съзнателно е подавала фалшиви данни за емисиите на парникови газове, с цел да занижи количеството на произведените от тях емисии в рамките на европейската схема за търговия с CO2.

По официални данни на Изпълнителната агенция по околна среда, същата верифицираща фирма – „Джи Ем Ай Верифай“( GMI Verify) е верифицирала количествата въглеродни емисии и на „ТЕЦ Марица 3“ АД за 2022 г.

„При наличието на сериозни съмнения, че „ТЕЦ Марица 3“ е използвала биомаса и че декларираните въглеродни емисии са обективно верифицирани, възниква въпросът: Изпълнява ли централата програмата си за екологизация, станала ли е дейността ѝ по-екологична и платени ли са действително дължимите суми за въглеродни квоти? Или отново се касае за накърняване здравето на живеещите в района и за ощетяване на националния и европейски бюджет с милиони? “, допълва Лора Георгиева.

Днес публикуваната информация в разследването повдига и въпроса доколко документираните сериозни икономически взаимоотношения между „Визьор“ и „ТЕЦ Марица 3“ АД влияят върху публично заявени позиции на Делян Добрев относно бъдещето на въглищните централи.

В качеството си на депутат и председател на комисията по енергетика Делян Добрев е една от движещите сили, които настояват за предоговаряне на Плана за устойчивост и възстановяване в посока на това животът на въглищните централи да бъде удължен до 2038 година. Известни са негови публични позиции, в които той заявява, че е по-добре Планът за възстановяване и устойчивост да не бъде изпълняван, но да бъдат запазени централите на въглища. 

Една проста сметка показва, че ако документираните през 2022 година доставки от „Визьор“ към ТЕЦ „Марица 3“ продължат със същата честота и през следващите 13 години –  предложеното от Делян Добрев удължаване на живота на въглищните централи - фирмата на родителите му би получила около 44 460 000 лева от „ТЕЦ Марица 3“ АД.    

Случаят повдига обосновани съмнения за наличие на конфликт на интереси на депутата Делян Добрев, предполагаеми корупционни престъпления и нарушения във връзка с екологичното законодателство. Поради това Антикорупционният фонд изпраща сигнали до КПКОНПИ, прокуратурата и министъра на  околната среда и водите.

„Очакваме тези институции да предприемат необходимите действия в рамките на законовата си компетентност. Ще информираме обществеността своевременно за тяхната реакция. Ще изпратим информация и до Европейската прокуратура по вече започналото там разследване“, заявява Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.   

Линк към видеоразследването „Пелетигейт“: https://www.youtube.com/watch?v=IkL0zwN7zmM&feature=youtu.be
 

Сподели