България в авангарда на защитниците на световния океан

Българския е сред първите 81 държави, подписали споразумението към Конвенцията на ООН по морско право за съхранение и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните отвъд национална юрисдикция. Вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел положи подпис под споразумението на тържествена церемония в Ню Йорк на 21.09.2023 г. Граждански организации с глобален морски ангажимент приветстват този успех на българската дипломация.

Споразумението е мощен правен инструмент за постигане на целта от 30% защитени територии до 2030 г., включително морски, договорена от всички правителства съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие в края на 2022 г. Той позволява създаването на защитени морски територии, свободни от разрушителни човешки дейности в открито море.  Ще се прилага за частта от Световния океан, която е разположена извън националните юрисдикции на държавите.

Подписването на споразумението за съхранение и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните отвъд национална юрисдикция е част от международните ангажименти на България в областта на океаните и морското право, кодифицирани в Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г., уточниха от МВНР.  „С подписването на споразумението България показва последователност в политиките си на страна член на ЕС и лидер в опазването на Световния океан“, заяви след подписването Габриел. Ще влезе в сила 120 дни след като го ратифицират 60 страни.

Министерският съвет одобри подписване на споразумението по предложение на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). В социалните мрежи Габриел изрично благодари на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов и на екипа му за „работата и водещата роля за сключване на споразумението”.

Подписването на споразумението за съхранение и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните отвъд национална юрисдикция е резултат от дългогодишни усилия на екипа от МВнР, който участва в преговорите по новия договор. Подписването му се оценява от нашите експерти като най-значителният успех на многостранната дипломация за опазването на околната среда след Парижкото споразумение относно климатичните промени от 2015 г.

Океански гласове

Черно море не попада в обхвата споразумението. Тъкмо поради това подписването на споразумението от България демонстрира самочувствие и способност страната ни да поема глобалните си отговорности като равностоен член на Европейския съюз, коментират дипломати.

С подобни аргументи още на 31 юли за подписване на му от България се застъпиха също Грийнпийс – България и Българския антарктически институт. В писмо до премиера Николай Денков и екоминистъра Юлиян Попов ръководителите на двете организации Меглена Антонова и професор Христо Пимпирев го характеризираха като „монументална победа за опазването на океаните и моретата и важен знак, че сътрудничеството между различните държави все още работи в един все по-разделен свят“. Двете организации изпълняват океански мисии от десетилетия, а легендарният Rainbow Worrier на "Грийнпийс" (на снимката)посети България през 2017 г.


Правата на коренното население безпокоят Великобритания


В параграф 8 от преамбюла на споразумението се съдържат препратки към „съществуващите права на коренното население, включително както е посочено в Декларацията на ООН за правата на коренното население, или, според случая, на местните общности“ и в Член 7(k) относно „правата на коренното население или, според случая, на местните общности“. По този повод Великобритания припомни с изрична декларация трайната си позицията, че човешките права се държат изключително от отделни лица. С изключение на правото на самоопределение (общ член 1 на двата международни пакта за правата на човека), Обединеното кралство не признава колективните човешки права в международното право.

Бившата колониална морска сила твърди, че по този начин се гарантирало на отделните лица в групите да не бъдат оставени уязвими или незащитени, като се позволи на правата на групите да изместят човешките права на индивида. Според специалисти, запознати с преговорния процес, основната причина за британските резерви са неразрешени претенции към правата на населението в малкото останали колонии на кралството по света.

 

Още нещо важно


За да продължаваме да подкрепяме и изследваме използването на интернет за гражданско действие в подкрепа на климата, човешките права и ценностите на обединена Европа, направeте дарениe тук за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на „БлуЛинк“ може да научите тук.

Сподели