Закон лишава задочни и редовни студенти от парични обезщетения при безработица - противодействай сега!

Според сега действащия Закон за насърчаване на заетостта, ако студент – независимо дали в редовна или задочна форма на обучение – изгуби работата си, няма право да получава парично обезщетение за безработица.  Независимо, че си е плащал социални осигуровки и отговаря на всички изисквания за обезщетение според Кодекса за социално осигуряване, от Бюрото по труда му го отказват единствено поради факта, че се води „учащ“. Според същия закон един гражданин може да бъде или учащ, или безработен, но не едновременно и двете, което, очевидно, е сериозен пропуск от страна на законотворците. Тъй като съществува легално форма на задочно обучение, при която хората едновременно учат и работят, логично е и задочните студенти да са застрашени от риска да останат без работа. Много студенти в редовна форма на обучение също работят на трудов договор, за да си позволят разходите по следването. Щом са плащали осигуровки, те също би трябвало да  имат право на социално подпомагане за известно време, за да покриват жизнения си минимум, докато си намерят нова работа.


В случай че студентът не успее да си намери веднага нова работа, в съответствие със закона той се принуждава да прекъсне следването си, ако иска да получава парично обезщетение, с което да оцелява. Ситуацията е още по-сложна за студентите, записали магистратура на възраст, на която вече имат и деца, за които да се грижат. Така ли ще продължава да се стимулира заетостта в България – като се лишават от социални помощи хората, които учат висше образование с цел да са конкурентни на пазара на труда?! В сегашния си вид законът би трябвало да се нарича по-скоро „Закон за ограничаване възможностите за професионална реализация и насърчаване на безработицата“.


Положителните промени във въпросния закон, които ще направят възможно социални помощи да се получават и от учащи, бяха гласувани на първо четене на 8 септември, 2016. Но приемането им на второ четене и влизането на коригирания закон в сила вече няколко пъти се отлага. Въпреки, че официално се включва в програмата на пленарните заседания на Парламента, за него времето никога не стига. А междувременно поредната академична учебна година в повечето ВУЗ-ове вече започна и  много желаещи да повишат квалификацията си ще я пропуснат. А тези студенти, които са започнали да учат, но изгубят работата си по средата на годината, ще се сблъскат с  абсурдната дилема - дали да прекъснат следването си, за имат право на подпомагане.


Промените в Изборния кодекс, над които работят депутатите в момента, са важни, за да се защитят избирателните ни права. Но промените в Закона за заетостта са също толкова важни, за да се защити правото на социално подпомагане на работещите студенти.


Ако сте потърпевши, потенциално застрашени или съпричастни с проблема, моля, изпратете призив към Народното събрание, Министерство на образованието и науката и Министерство на труда и социалната политика положителните промени в Закона за насърчаване на заетостта да се гласуват преди изборите. Няма как по друг начин политиците да ни убедят, че ги е грижа за правата на студентите в България! Защото след 28 октомври депутатите излизат във ваканция, която ще продължи чак до 16 ноември, в случай, че има балотаж. А след това други закони може отново да се сторят на народните представители по-приоритетните за гласуване.


Парламентарна комисия по труда, социалната и демографската политика: ktsdp [at] parliament [dot] bg;
Имейли на депутатите, пряко ангажирани с работа по проектозакона: svetlana [dot] angelova [at] parliament [dot] bg, galya [dot] zaharieva [at] parliament [dot] bg, dimitar [dot] gechev [at] parliament [dot] bg, venka [dot] stoyanova [at] parliament [dot] bg, klavdya [dot] gancheva [at] parliament [dot] bg
Министерство на образованието и науката - press_mon [at] mon [dot] bg
Министерство на труда и социалната политика - mlsp [at] mlsp [dot] government [dot] bg

Може да добавяте като получатели на призива си и медиите, на които имате доверие, за да се получи отворено писмо и проблемът да се огласи.

Линк към кампанията: http://www.bluelink.net/kampanii/varnete-na-studentite-obezshteteniyata-...
 

Сподели