Доброволно почистване на р.Искър с WWF

Дата: 
Sat, 2024-04-13 09:45 - 12:00

Природозащитата организация WWF в партньорство със Сдружение „Искър - София“, Столична община, район Панчарево и Сдружение за развитие на Панчарево и Кокаляне организира почистване на участък от река Искър близо до София. Акцията, която ще обхване периметъра от язовирната стена до бул. „Цариградско шосе“ и Панчаревското езеро, усилено набира доброволци.

Целта на инициативата е да прочисти най-голямата софийска река и любимото на мнозина столичани езеро, както и района около тях, от многобройните битови и строителни отпадъци, които са не просто отблъскваща гледка, но и увреждат екосистемата, и излагат на риск местното биологично разнообразие. Със събитието организаторите искат да ограничат натиска върху природата в района и да демонстрират колко голям е общественият интерес към един от най-сериозните екологични проблеми – този със замърсяването.

„Искър е река, на която софиянци разчитаме толкова много в ежедневието си, но в същото време и забравяме, че е огромно природно богатство и има нужда от нашите грижи. Освен да свършим полезна работа в близост до силно посещаваните места около яз. Панчарево, искаме да напомним и за невероятно красивия участък на реката след язовирната стена. Ще се радваме да видим повече хора, ентусиазирани да почистят този  ценен район в покрайнините на София, където Искър е съхранен в сравнително естественото си състояние и където все още могат да се видят запазени крайречни гори”, коментира Диана Бакалова, старши експерт „Води” във WWF.

Акцията ще се проведе в събота /13.04./ в района на Панчаревското езеро

Организаторите канят всички, които искат да допринесат за една по-чиста и по-здравословна околна среда в южните покрайнини на София, да се присъединят към инициативата, като се явят в 9:45 на един от трите сборни пункта:

    на Железния мост на с. Герман
    на Стената на ез. Панчарево и
    на ливадата до рибарник Панчарево.

На всеки от пунктовете ще има хора от организаторите, които ще отговорят на всичките въпроси на участниците.

Акцията ще стартира точно в 10:00 часа, като всички доброволци ще получат кратък инструктаж за това какво предстои, след което ще им бъдат раздадени чували и ръкавици. Веднага след това ще започне почистването на района и предаването на чувалите със събраните битови отпадъци по сборните пунктове. Накрая участниците  ще се съберат по сборните пунктове, за да споделят опит, впечатления и идеи какво е нужно да направим, за да се наслаждаваме ежедневно на една по-чиста и по-красива природа.

WWF и неговите партньори ще се радват да ви видят там. Нека всеки, който желае, се чувства добре дошъл да даде своята лепта за това река Искър да стане по-привлекателно място за жителите и гостите на столицата, които обичат да прекарват време на открито.

С цел по-добра организация и по-ефективна работа, участниците трябва да се регистрират предварително тук.

София разчита на вас!

Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 7000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.
 

Сподели