Експерти: Рекултивацията на старите мини е шанс за възобновяемата енергия в България

Затворените мини в България може да се превърнат в терени за разполагане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Тази идея предложиха експерти по време на кръглата маса „Ефективна рекултивация на въглищни мини“, която екологичното сдружение „За Земята“ организира на 22 февруари 2024 година. Рекултивацията на въглищните мини е необходима за възстановяване на околната среда и опазване на човешкото здраве, а в същото време ще даде нови възможности за устойчиво икономическо развитие, убедени са експертите, които очертаха перспективите пред България спрямо съществуващата законова рамка и заложените бюджети.

Рекултивацията на мините е мярка, залегнала в Териториалните планове за справедлив преход в рамките на усилията на Европейския съюз (ЕС) да постигне климатична неутралност до 2050 г. Реализирането на тази цел изисква намаляване на въглеродните емисии, чийто основен източник са промишлеността, транспортният сектор и производството на енергия от изкопаеми горива. Темата става все по-актуална и в контекста на климатичните промени, покачването на температурите и все по-честите екстремни природни явления - резултат от дългогодишното бездействие по отношение на нивата на въглеродните емисии.

Постепенното затваряне на мините е сред предвидените мерки по пътя към климатична неутралност. Именно тук идва ролята на рекултивацията, чиято цел е да приведе увредените от въгледобива терени в състояние, което няма да представлява риск за човешкото здраве. В презентацията си за оценката на рекултивацията на сгуроотвал „Седми септември“ в Перник Кристиян Панайотов и Александра Иванова от дружеството „Агровар“ посочиха и опасностите, които крие недобре извършената рекултивация - риск от рак, дихателни проблеми, храносмилателни, бъбречни и неврологични разстройства, както и сърдечно-съдови заболявания.

Предизвикателствата и възможностите, които дава рекултивацията в България, обсъдиха участниците в кръглата маса. Сред тях бяха заместник–министърът на енергетиката Красимир Ненов, директорът на дирекция „Концесии“ към Министерство на енергетиката Теодор Дребов, представители на минни компании, енергийни експерти и природозащитници.

Изготвянето на оценка на извършената рекултивация до момента и изчисляване на допълнителните разходи от националния бюджет, които ще са нужни поради по-ранното от планираното излизане от въгледобивната промишленост, бяха очертани като първа необходима стъпка.

Класическата рекултивация представлява дългосрочно усилие, изискващо много време и ресурси. Адаптирането на тези терени за промишлена дейност или за производството на възобновяема енергия обаче ще бъде много по-достъпен и лесен процес, смятат експертите. Плюсовете на този вариант са по-ниските разходи, обезопасяването на терените и осигуряването на икономическа дейност в засегнатите райони. В същото време, така ще се ограничи увреждането на плодородни и чисти райони заради нови икономически и енергийни проекти.

В тази връзка беше представен и доклад от мащабно проучване на WWF България относно възможностите за използването на увредените терени в страната за производството на възобновяема енергия. Темата предстои да бъде доразработена от междуинституционална работна група.

„Трябва да се приеме в публичното пространство и от общностите, които работят по темата, каква ще бъде посоката за развитие“, коментира Радостина Славкова от „За Земята“. Теодор Дребов подчерта, че въпреки минималните суми за рекултивация, предвидени в Териториалните планове за справедлив преход, в концесионните договори на компаниите винаги има и включена рекултивация. Адвокатът по екологично право Александър Коджабашев обаче даде пример за случаи, при които дружествата обявяват фалит и не спазват тази точка от концесионния договор. Презентацията на специалиста по рекултивация Кристиян Панайотов съдържаше актуални данни за състоянието на терен за съхраняване на отпадъчна пепел в Перник — взетите от мястото и изследвани в лаборатория почвени проби показват високо съдържание на опасни за човешкото здраве вещества, които години наред са разпръсквани в района.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме използването на интернет за конструктивен обмен на мнения и анализи за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, имаме нужда от самостоятелност. За да подкрепите Мрежата за гражданско действие BlueLink.net, направeте дарениe тук  за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

Сподели