За президенско вето над отслабването на достъпа до правосъдие!

Президентът Румен Радев да наложи вето върху промените в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат изменения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и още два закона, настоява фондация “БлуЛинк”. В искането, внесено в канцеларията на държавния глава днес, управляващият редактор на фондацията Павел Антонов подчертава, че достъпът до правосъдие е основен правен инструмент, който гарантира опазването на околната среда като ценност от висш конституционен порядък, както за обществото, така и за отделния гражданин, като осигурява здравословна околна среда за благосъстоянието на човека и осъществяването на основните му права. Неизменна част от това е съдебният контрол върху административни актове, каквито са решения, издадени в процедурите по ЕО и ОВОС.

По предложение на народните представители Делян Добрев, Станислав Анастасов, Младен Шишков, Хамид Хамид и Жечо Станков, НС прие миналата седмица изменения на Закона за насърчаване на инвестициите, които - чрез промени в заключителните разпоредби - променят разпоредби на Закона за опазване на околната среда и Закона за устройство на територията.

Искането на “БлуЛинк” за налагане на вето върху скандално променения Закон за насърчаване на инвестициите,  е продиктувано от идеалните уставни цели на фондацията, които включват опазване на природата, укрепване на демокрацията и ценностите на обединена Европа. “Достъпът на европейските граждани до правосъдие за околна среда е първостепенна демократична придобивка, която сме длъжни да отстояваме", коментира Антонов. Той обясни, че: “опитите за отслабване на нормите за опазване на околната среда по заобиколен начин, в заключителни разпоредби на друг закон, представляват отстъпление от проевропейската ценностна и политическа ориентация”.

Възможността за обжалването пред втора съдебна инстанция  на решения, засягащи околната среда , гарантира качеството на защитата за околната среда, подчертава писмото на  “БлуЛинк”. Според организацията, приетите от НС изменения за пореден път ограни противоречат на буквата и духа на българската Конституция и закона, както и на Европейското и международното право.

“БлуЛинк” припомня, че подписаната в Орхус конвенция на UNECE  за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда, е част от националното законодателство и съгласно чл. 5 (4) от Конституцията има предимство пред всяка разпоредба на вътрешното законодателство, която й противоречи.

Целта на европейска директива 2001/42/ЕО за екологична оценка е да предостави високо равнище на защита на околната среда и да допринесе за интегрирането на екологичните съображения в подготовката и приемането на планове и програми, с оглед съдействие за устойчиво развитие. Съгласно чл.81, ал.2 на ЗООС, с екологичната оценка и ОВОС се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитие като цяло и въвеждане принципа на устойчиво развитие в съответствие с чл. 3 и 9.

В разрез с въпросните промените по ЗООС, принципите и правните разпоредби на правото на Европейския съюз и на българското право диктуват различна логика – когато даден план, програма (оценявани чрез ЕО) или инвестиционен проект (оценяван чрез ОВОС) са с висока обществена, стратегичека важност, и съответно засягат най-широк кръг обществени интереси – както екологични, така и социално- икономически– те следва да бъдат подложени на още по-строг контрол от институциите и обществеността в рамките на процедурите по ЕО и ОВОС и от съда в рамките на двуинстанционното производство.

БлуЛинк припомня, че мотивите за минало вето на президента по темата (Указ № 175 от 07.08.2017 г.) са напълно относими към сегашния случай. Може да откриете тук пълен текст на писмото ни до президента Румен Радев.

За президенско вето призоваха и организациите - членки на  Коалиция “За да остане природа в България”, Програма “Достъп до правосъдие” и други лица и организации. чието становище може да прочетете от тук. Инициативни комитети и граждански сдружения в България организираха онлайн петиция срещу приетите промени и с искане за вето.

 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме използването на интернет за конструктивен обмен на мнения и анализи за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, имаме нужда от самостоятелност. За да подкрепите Мрежата за гражданско действие BlueLink.net, направeте дарениe тук  за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на "БлуЛинк" може да научите тук.

Сподели