Обучение по проблемите на климата във Варшава

Управляващият редактор на BlueLink.net д-р Павел Антонов (вляво на снимката) проведе обучение за говорители по проблемите на климата на 10 май 2017 г. във Варшава, заедно с експертен екип от европейския клон на проект "Климатична реалност" и WWF Полша. Събитието имаше за цел да даде нови умения на хората, които отправят послания за климата, за да улеснят обществените дискусии по време на публични прожекции на документалния филм "Енергия поновому" (Energy aNew), изготвен от WWF Полша като част от дейности за осъществяване на устойчиво развитие, базирани на проект "Социално отговорна промяна" (WZROST).

Документалният филм представя рисковете и ползите от прилагането на политики за възобновяема енергия и енергийна ефективност в Полша. Той ще бъде представен в десет полски и два европейски града по време на публични прожекции, последвани от обществени дискусии, и ще бъде подкрепен от професионални блогъри в Полша. Проектът WZROST се изпълнява от WWF Полша и е съфинансиран от европейската програма "Живот" и Полския национален фонд за защита на околната среда и управление на водите. Основна цел на проекта е да покаже на полското общество, включително на политиците, че климатичната политика и възобновяемата енергия са възможност за растеж, а не пречка.

Целта на проекта съответства на целите на европейския клон на  "Климатична реалност" . Тази тема е много чувствителна в Полша, където производството на енергия от въглища е по-скоро табу. Държавата подкрепя въглеродната индустрия, а достъпът до нови технологии за възобновяема енергия все още е затруднен. Европейският клон на проект "Климатична реалност" - инициатива на бившия вицепрезидент на САЩ Ал Гор, проведе еднодневна обучителна работилница, за да помогне на фасилитаторите на прожекциите на "Енергия поновому" да образоват и вдъхновяват местните общности по темите на възобновяемата енергия и климатичните промени, и да помогнат за ускоряване на прехода към чиста енергия. 

Обучението даде на участниците умения и подкрепа в няколко направления:

  • разбиране на общите цели на "Енергия поновому";
  • събиране на информация за климатични политики на Полша и Европейския съюз, включително изпълнението на Парижкото споразумение; и
  • Включване на знания и послания на "Климатична реалност" в публичните дискусии, съпровождащи документалния филм ("Можем да решим проблема с промените в климата - Трябва да го решим - Ще го направим заедно").

 

В рамките на работилницата бяха обучени повече от 20 фасилитатори на публични прожекции - местни журналисти и блогъри, както и комуникационни сътрудници от партниращи граждански организации и неправителствени групи. Очаква се посланията да достигнат до 1 600 души. Според данни на проект "Климатична реалност", в резултат на онлайн дискусиите в социалните медии, провокирани от професионалните блогъри, до 30 юни 2017 г. може да бъде достигната аудитория от 900 000 души. 

Обучителната работилница във Варшава включваше следните модули:

  • Презентация на Патрик ван дер Мюлен за състоянието на климатичната криза и ефектите от нея, която отговори на три въпроса: имаме ли нужда от промяна, можем ли да променим възобновяемата енергия и имаме ли обща воля за промяна към по-устойчив свят. В представянето си Патрик включи уникални изображения от презентация на Ал Гор.
  • "Свързване на точките" от Жолт Бауер, който се фокусира върху глобалната система на храната и нейната зависимост от множество фактори, които са силно уязвими към климатичните промени. 
  • Сесия за отговори по въпросите на климата, в която Патрик ван дер Мюлен обърна поглед към холандския град Леуварден, избран за културна столица на Европа през 2018 г., който иска да покаже на света възможностите за напълно устойчиво общество. Леуварден предлага уникален модел на включване на гражданите и нови бизнес модели.
  • Презентация на Жолт Бауер и WWF Полша за климатичните политики в Европа и презентация на д-р Павел Антонов за добрите практики в журналистическото отразяване на климатичните промени. Последната сесия представи предизвикателствата пред журналистите, които пишат за възобновяема енергия и политическите усилия срещу климатичните промени. Участниците се включиха в интерактивен обмен на истории от Полша, които показаха потенциала на възобновяемата енергия, зелената икономика и възможните политически решения за проблема с климатичните промени. Критично бяха разгледани добрите примери и неуспехите в представянето им пред политиците и полското общество. 
Сподели