Представители на НПО против ограничаване на финансирането на професионалните организации на магистратите

Отхвърляне на предложени допълнения към Закона за съдебната власт, ограничаващи финансирането на професионалните организации на магистратите и тяхната научна и преподавателска дейност, поискаха от депутатите представители на 19 български нестопански организации чрез съвместно становище на 7 юли 2017 г. Управляващият редактор на фондация “БлуЛинк” Павел Антонов също подписа становището.

На 4 юли 2017 г. група народни представители внесоха проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Допълнения в чл. 217 от закона ограничават възможността за финансиране на професионалните организации на магистратите – съдии, прокурори и следователи, както и на съдебните служители, като според новата ал. 3, източниците на тяхното финансиране се ограничават само до членски внос, имуществени вноски и дарения от техните членове, а всякакво друго финансиране или предоставяне на имущество под каквато и да е форма е забранено. Според допълненията към чл. 195, ал. 1, т. 4 на закона съдиите, прокурорите и следователите могат да участват в научна и преподавателска дейност, но не и когато тя „е финансирана изключително от чужда държава или чуждестранно лице“. 

Според представителите на НПО, подписали становището, формулировките на ограничителните разпоредби са толкова широки, че не допускат финансиране на професионални организации, научна и преподавателска дейност на магистрати дори от институциите на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН, международни организации, в които Република България е приела доброволно да членува, тъй като попадат в обхвата на понятието „чуждестранно лице“. Допълненията са мотивирани с мъгляво формулирани изисквания за необходимостта от гарантирането на „независимостта“, „изолирането на външна намеса“ и „обществената полза“. От мотивите обаче не става ясно за каква независимост става дума, от каква „външна намеса“ и по отношение на какво следва да се ограничат професионалните организации на магистратите и каква точно е обществената полза от това, се казва още в становището.

Според подписалите представители на НПО, ограничителните допълнения към Закона за съдебната власт са неоправдани, а неясните мотиви към тях са изцяло несъстоятелни и без съмнение ще ограничат правото на сдружаване на магистратите на дискриминационна основа, ще отслабят техните организации и в резултат ще заглушат гласа на тези професионални общности в публичното пространство.

Становището подчертава още, че възможността за набиране на средства от нестопанските организации е интегрална част от тяхното право на свобода на сдружаване, а допълненията в законопроекта въвеждат такива ограничения за магистратските сдружения, при това на дискриминационна основа, тъй като подобни ограничения не съществуват по отношение на други професионални организации в България.

“Интерпретираме въпросните предложения за промени в закона за съдебната власт като рецидив на задълбочаващ се натиск срещу гражданското общество, в парадигмата на случващото се в Русия, Унгария, Полша и други страни”, заяви управляващият редактор на фондация “БлуЛинк” Павел Антонов, който също застана зад становището.

Природозащитникът Тома Белев припомни, че предложените допълнения идват по-малко от месец след внасянето на законопроект за изменение на Административнопроцесуалния кодекс, чрез който се  предлага увеличаване на съдебните такси за юридически лица между 9 и 900 пъти при административни производства, което “практически ще се ограничи до минимум достъпа до касационни производства”.

“Мисля си, че управляващите са тръгнали доста бързо "да увеличават температурата на варене на жабата" с цел по-бързо ограничаване на независимите гласове. В нашия сектор върви скоростна подмяна на природозащитните организации с такива, близки до политическите партии или местната власт, и ограничаване достъпа до външни ресурси”, коментира Белев.

Сподели