Набиране на предложения за разработки по финална конференция по проекта"Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет"

Изследователи, политически анализатори и експерти с практически познания могат да изпратят предложения за разработки по темата за конференция на тема "Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен просперитет", която ще се проведе на 10 ноември 2017 г. в София.

Темата на конференцията е обвързана с един от основните приоритети на българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС), което започва на 1 януари 2018 г., дефинирано от Тройката председателства (Естония, България и Австрия) по време на заседанието на Съвета на министрите на ЕС по околна среда, проведено на 13-14 юли, 2017 г. в Талин, Естония: еко-иновациите като двигател на прехода към кръгова икономика и насърчаване на зелените инвестиции в енергийна трансформация и чисти технологии, с оглед стимулиране цялостната конкурентоспособност на ЕС и постигане на споделен просперитет.

Конференцията се организира в рамките на регионалния проект „Нова визия за балканските икономики: променете политиките, не климата!“ (“Re-Vision the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate”). Проектът е изпълняван съвместно от Зелената европейска фондация (GEF.eu), фондация „Блулинк”, България, асоциация „Изгрей сонце“, Македония и асоциация "У мрежи", Сърбия, с финансовата подкрепа на Европейския парламент.

Пълна информация за конференцията, условията и срока за набиране на разработки можете да откриете тук.

 

The project Re-Vision the Economy in the Balkans: Change Policy not Climate (name) is implemented by the Green European Foundation, BlueLink Foundation, Bulgaria, Association Sunrise, Macedonia and Association Networked, Serbia with the financial support of the European Parliament.

Сподели