Професионалните проблеми на жените в медиите ще обсъдят журналисти и експерти

Специфичните професионални проблеми на жените в медиите ще обсъдят журналисти и експерти в областта на медиите и правата на жените по време на дискусия на тема „Жени и журналистика“ на 12 октомври 2017 г. от 09:30 часа в зала 61 на Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет. Събитието ще се проведе в сътрудничество с Катедра "История и теория на журналистиката" в рамките на проект "Журналистика от жените за жените", изпълняван от фондация "БлуЛинк" с подкрепата на Българския фонд за жените.

Осем от десетте автори на в. „Гардиън“, които най-често са изправени пред тормоз онлайн, са жени, посочва мащабно проучване на изданието от 2016 г. Целенасоченият тормоз в интернет е само един от специфичните проблеми, които журналистките срещат, именно защото са жени. По време на публична дискусия във Факултета по журналистика и масова комуникация действащи журналисти и изследователи ще споделят опит и гледни точки за професионалните предизвикателства пред жените в медиите – от неуважителното отношение от страна на събеседниците до трудностите в професионалното израстване.

Сред участниците в дискусията ще бъдат Мария Черешева от Асоциацията на европейските журналисти, авторката на „Неуютен блог“ Светла Енчева, Николета Даскалова от Фондация "Медийна демокрация", Ружа Смилова от Центъра за либерални стратегии, Гергана Куцева от Българския фонд за жените, доц. д-р Мария Попова, ръководител на катедра "История и теория на журналистиката", и д-р Павел Антонов, управляващ редактор на фондация “БлуЛинк” и автор на изследвания, засягащи участието на жените в промените на журналистическата практика.

Задълбочаващите се корпоративни зависимости и превръщането на медиите в инструменти за печалба деградират журналистиката в обществен интерес. “Най-осезаемо засегнати са жените в професията, които традиционно заемат повече, но по-ниско платени работни места в професията, и често са обект на редакционен и работодателски натиск, понасят влошаващи се условия на труд, с по-ниски перспективи за растеж”, разяснява Павел Антонов.

Проект „Журналистика от жените за жените“ цели да допринесе за преодоляване на дискриминационните стереотипи срещу жените в журналистическото съдържание и в журналистическата практика, като даде възможност на жените да разгърнат напълно своя потенциал в сферата на независимата журналистика в обществен интерес и спомогне за повишаване на професионалните качества и специализирани познания на млади и активни журналистки с интерес към темите, засягащи правата на жените и дискриминацията спрямо тях.

 

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ.

 

Сподели