Работилница срещу натиска над гражданското общество в ЦИЕ

 БлуЛинк ще проведе регионална работилница за исторически и практически обмен срещу натиска над граждани и граждански организации в страните от централна и източна Европа.

Събитието ще се проведе в департамента на история на Централноевропейския университет в Будапеща на 8-9 декември 2017.  Фондация "БлуЛинк" кани изследователи в областта на историята, политиката и медиите в Централна и Източна Европа, както и представители на неправителствени организации да подадат предложения за участие. Целта е да се анализират съвместно натиска от политици и медии срещу демократични граждански групи и организации, ангажирани с проблемите на човешките права и околната среда в Унгария, Полша, България и други страни от централноевропейския регион.

Подробната покана за участие на английски език може да видите тук, или на адрес: http://www.bluelink.net/en/remembering-europe-civil-society-under-pressure-again.html. Събитието в Будапеща, както и всички предложения за участие ще бъдат английски език. Кратки предложения до 300 думи се приемат до понеделник, 6.11.2017 г. на адрес remembering_eu [at] bluelink [dot] net (remembering_eu (at) bluelink.net). На същия адрес можете да подавате запитвания за повече информация до За повече информация, запитвания на английски език до д.ф.н. Виктор Марзец, научен координатор на проекта.

Съвременните форми на натиск ще бъдат съпоставени с практики на преследване на гражданството от тоталитарните режими в близкото минало на континента, преди встъпването на страните от Централна и Източна Европа в ЕС. Анализът ще послужи за идентифициране на практически мерки за противодействие на натиска и възстановяване на паметта и подкрепата за гражданските и демократични ценности, заложени при създаването на ЕС.

"БлуЛинк" организира работилницата в рамките на проект “Remembering Europe: Civil Society Under Pressure Again”, финансиран от програмата на ЕС "Европа за гражданите". Проектът е логично продължение на систематичните усилия в подкрепа на демокрацията, гражданското общество, околната среда и ценностите на Обединена Европа, които за заложени като идеални цели в устава на "БлуЛинк", разясни д.ф.н. Павел Антонов, управляващ редактор и съучредител на БлуЛинк. Повече информация за проекта можете да намерите на адрес http://www.bluelink.net/novini/da-si-pripomnim-evropa.html

--

Тази публикация е създадена в рамките на проект “Remembering Europe: Civil Society Under Pressure Again”, изпълнен от фондация „БлуЛинк“ с финансовата подкрепа на програмата на ЕС "Европа за гражданите". Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от фондация „БлуЛинк“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че текстът отразява официалното становище на Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура и Европейската комисия.

 

Сподели