Белоглавият лешояд К4N обедини усилията на природозащитниците и потвърди ефективността на системата за ранно предупреждение на Ветроенергиен парк „Свети Никола”, край Каварна.

Системата за ранно предупреждение на Ветроенергиен Парк „Свети Никола“ спаси живота на белоглавия лешояд К4N.
На 08 октомври 2017 година дежурните полеви орнитолози от Ветроенергиен парк „Свети Никола“ Янко Янков и Кирил Бедев научили от социалните мрежи за бедстващия в района на с. Горичане, община Шабла белоглав лешояд. По предоставените координати, птицата е открита от тях в селскостопанска нива във влошено общо състояние. Предприети са действия за осигуряване на храна и охрана на птицата. В следващите два дни, въпреки лошите метеорологични условия - силен вятър и валежи, птицата е хранена няколкократно и е възстановила енергийният си баланс. С настъпилото затопляне е напуснала първоначалното си положение. Със съвместните усилия на полевия орнитологичен екип на ВЕП „Свети Никола“ и операторите на ветропаркове в региона, е предприето координирано спиране на турбини по пътя на все още неопитния белоглав лешояд. Това спиране на ветрогенераторите е част от работата на системата за ранно предупреждение, прилагана във ВЕП „Свети Никола” от въвеждането на парка в експлоатация през 2010 година.
По-късно бяха получени точни координати от екипа на проект „Нов живот за лешоядите“, и се установи че белоглавият лешояд е напуснал безпрепятствено района на ветроенергийните паркове край Шабла и Калиакра.

Повече информация на линка: http://fwff.org/BG/български-белоглавият-лешояд-к4n-обеди/

 

Сподели