Отчет на Фондация "БлуЛинк" за 2013 г.

Отчет за приходите и разходите за нестопанска дейност на Фондация "БлуЛинк" през 2013 г., както и описателен отчет на извършените през годината дейности.

Сподели