"Проверка" на туристическото ведомство на прокурор

На 04 юни 2018 г. в 11.05 часа “Да запазим Корал” сигнализира Министъра на туризма да извърши проверка налице ли е нарушение на законовите норми във връзка ограничаване свободния достъп до територията на морски плаж „Корал“. На същия ден, 04 юни 2018 г., едва на часове от сигнала, на интернет страницата на министерството бе публикувано изявление, че Експерти на Министерството на туризма са направили инспекция на морски плаж Корал, че има два пешеходни достъпа, единият от които минава през общински път, както и че „има възможност за пешеходно преминаване и през частния терен, като собствениците на имота увериха, че през летния сезон няма да възпрепятстват туристите да преминават пеша, за да стигат до плажа.“

Във връзка с гореизложеното настояваме да бъде извършена проверка в рамките на предоставената компетентност на ВАП и при осъществяване на общия надзор за законосъобразност на действия, бездействия и актове на държавните органи по изложената фактическа обстановка и по-конкретно извършена ли е действително проверка на място във връзка със сигнал от 04 юни 2018 г. от сдружение „Да запазим Корал“ до Министерство на туризма, има ли документи, обективиращи извършената проверка, както и съответстват ли изводите за липса на нарушения с констатираните факти от извършената проверка.

Сдружението настоява да бъде извършена проверка и да се установи ограничен ли е свободният достъп до морски плаж "Корал". Както е видно от десетки публикации и видеа, на територията на пясъчните дюни, намиращи се непосредствено зад плажната ивица е разположено ограждение от дървени колове, забити в дълбочина непосредствено в сивите и облесени дюни зад плажа, напречно свързано с преграждане от тел. Ограждението възпрепятства свободния достъп на гражданите до територия, представляваща изключителна държавна собственост, предназначена за публично ползване. Считаме, че поставеното съоръжение ограничава и/или прави невъзможен достъпът за пешеходци или хора, използващи детски или инвалидни колички.

“Да запазим Корал” се позовава на основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закон за устройството на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) да бъде установено извършено ли е нарушение, налагащо наказание по смисъла на чл. 24 от ЗУЧК, а именно физическо или юридическо лице, което ограничава свободния достъп до морски плаж или определя такси за това, се наказва с глоба и настояват в рамките на предоставената институционална компетентност да се установи гореописаната фактическа обстановка представлява ли друг вид нарушение и да вземете мерки за незабавното му преустановяване.

В подкрепа на горното от сдружението ще публикуват за общо достояние видео -експеримент, демонстриращ възможен ли е достъпа до плажа или част от институциите провеждат арогантна подигравка с гражданите на страната.

Сподели