България с водещ опит в изследванията на взаимодействието между птиците и вятърните електроцентрали

България е сред страните с пионерен опит в изследванията на взаимодействията между ветрогенераторите и птиците. В сайта на световната база данни от изследвания на въздействието на Ветрогенераторните паркове върху птиците Tethys са публикувани резултатите от систематичните изследвания на българските орнитолози. Изследванията обхващат най-чувствителната в страната територия известна като Виа Понтика. Резултатите представят категорични заключения за адаптивните способности на птиците по отношение на ВЕП на видово и популационно ниво. С това България заема своето заслужено място сред цивилованите държави с грижа за бъдещето на планетата. На този линк са публикувани данните за България: https://tethys.pnnl.gov/search/Zehtindjiev

Сподели