Да, равни права за всички

“Вярвам, че всички хора, независимо от техните различия, имат равни права, които трябва да бъдат защитавани, както от държавата, така и от обществото като цяло. Наша отговорност е да работим за това“, твърдо заявява Рада Еленкова. Гражданската организация, на която е посветила времето си, се бори именно за това.

Пловдивската фондация „Джендър алтернативи“ обединява силите на юристи, психолози, социални работници и филолози, за да помогне за изграждането на балансирано гражданско общество, в което всички са равностойно представени и имат равни възможности.

Всеки ден екипът на „Джендър алтернативи“ помага на общността си, като осигурява безплатни консултации от юристи и психолози за жертви на домашно и сексуално насилие.  Организацията поддържа Консултативен център – място на доверие и защита, където жертвите на насилие получават подкрепа и помощ да изградят нови професионални умения, които да ги направят независими и конкурентноспособни на пазара на труда. „Ресурсния център е безопасна зона, която помага на жените да анализират причините за бедността и насилието, да изразят своите притеснения, както и да изградят самочувствие, за да участват като равни в обществото“, допълва още Рада.

Експертите на организацията обаче дават нови знания и умения не само на уязвимите жертви, но и на професионалисти в различни сфери, за да повишат капацитета им по темите за насилието, основано на пола. Често са и директно на „фронтовата линия“ в съдебната зала в защита на жени, преживели насилие – включително и на международни стратегически дела срещу държавата.

Фондацията се развива успешно, въпреки натиска и негативните обществени нагласи по темите за социалния пол, равнопоставеността и насилието срещу жени. „Полагаме много усилия да предложим адекватна защита на жени и деца, преживели домашно, сексуално насилие и трафик на хора, и фактът, че успяваме да прекъснем цикъла на насилието, е най-голямата награда за мен и целия екип“, гордо казва Рада.

Отвъд обичайната заплаха от липса на необходимите финансови средства, организацията се сблъсква и с неразбирането на проблема „насилие срещу жени“. Но отвръща позитивно и с ясно послание. „Дадохме гласност на проблема с насилието, показахме на жертвите на насилие, че не сами и продължаваме да го правим. Очакваме и държавата да вземе адекватна позиция и да започне да защитава правата на лицата жертви на насилие.“

Снимки: Фондация "Джендър алтернативи"

-

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Сподели