Знаем какво искаме!

На 20-годишна възраст един млад човек е готов да се отнася отговорно към света и обществото като възрастен и уверено да върви в посоката, която е избрал. През 2018 г. БлуЛинк отбелязва две десетилетия на уникален регионален опит в подкрепа на електронното мрежуване и свободен обмен на информация.

Мрежата BlueLink.net е създадена през 1998 г. от кръг от единомислещи организации и личности, обединени от идеалната цел за развитие на капацитета на прогресивното гражданско общество и подкрепа на демокрацията, природосъобразното устойчиво развитие и прилагането на ценностите на обединена Европа. Вече 20 години БлуЛинк реализира целта си като насърчава стратегическото ползване на Интернет, общественополезна журналистика, изследвания и застъпничество за политиките, които ги формират.

Организаицята работи за независим обмен на информация и мрежово общуване на активните граждански групи и организации, подобряването на участието на гражданите и техните организации при вземането на решения и достъпа им до информация и правосъдие, укрепването на професионална журналистика в обществен интерес в България и централноевропейския регион, както и по редица изследвания, анализи и застъпничество за политики, които съответстват на мисията на фондацията.

Една от най-разпознаваемите дейности на БлуЛинк е работата за насърчаване на независимата качествена журналистика в България и Централна и Източна Европа. В българското издание "Евромегдан.бг" и англоезичното "BlueLink Stories" са публикувани задълбочени журналистически текстове по наболели проблеми по темите на околната среда, демокрацията, гражданското общество, правата на човека и др. Изданията разказват истории и представят гледните точки на многообразие от гласове, които често остават нечути от медиите и обществото. 

Проблемите пред обществото днес са взаимно свързани. Не засягат само България или бившите социалистически страни в Европа. Обществените и политически комуникации са доминирани от отричането - на знанието за екологични промени, погазване на човешки права, бедност и социално неравенство; на отговорността за политически, бизнес и индивидуални действия; на нетолерантността, омразата и откритата агресия към уязвими групи и малцинства и на правото да бъдат защитавани. Това се постига чрез постепенна загуба на плурализма на информацията и отговорната журналистика.

За да се изправи пред тези предизвикателства БлуЛинк ще продължи да подкрепя стражевата журналистика в обществен интерес и да оказва подкрепа за гражданското участие във взимането на решения, достъп до правосъдие, прозрачността на управлението и връзките между организациите за прогресивна демократична социална промяна.

-

Настоящата публикация стана възможна благодарение на финансовата подкрепа на БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ЖЕНИТЕ и Програма CIVITATES – ФАЗА I. 

Сподели