Меморандум за мир и демокрация

България бе посочена като лош пример за приемане на политики, ограничаващи човешките права, достъпа  до информация, правосъдие и учасите във вземането на решения на международна кръгла маса в Лайпциг, Германия. Учактниците критикуват България и заради ограничаването на плурализма от консолидираща се медийна собственост и изразиха безпокойство от нивото на корупция в страната.

Кръглата маса под надслов "Мрежа за свобода и демократични движения" бе проведена на 7-9.10.2018 г. от немската фондация "Мирна революция". Сред участниците бяха представители на организации, отстояващи граждански права и свободи, писатели, журналисти, политици, активисти, свещеници и експерти от 13 държави, вкл. Германия, България, Белгия, Естония, Русия, Македония, Гърция и др. Сред подписалия приетия на кръглата маса меморандум беше и управляващият редактор на БлуЛинк Д-р Павел Антонов.

Укрепване на демокрацията

В документа участниците констатират, че демократичните процеси и върховенството на закона в представените страни са под голяма заплаха, тъй като са подкопавани, игнорирани и унищожавани. Гражданското общество и активните граждани съставят основата на една здрава демокрация, затова трябва да получават покрепа и да консултират процесите по вземане на решения в дългосрочен план. 

Членовете на кръглата маса изразиха крайно безпокойство от сведения за ограничаване на гражданското  пространство в Европа. "Имаме нужда от жизнено и неависимо гражданско общество за да защититим демокрацията и правосъдието, да разпространяваме мир чрез гражданско образование, и трябва да намерим конструктивни начини за помирение с миналото, да бъдем нащрек против корупцията и да отстояаме пилоните на демокрацията ни," подчертаха те. Като пилони на демокрацията посочиха: свободата на събрания и свободата на словото и свободата от преследване.

Опазване на Европа

Като пример за неприемливи политики, ограничаващи човешките права, достъпа  до информация, правосъдие и участие при вземането на решения, кръглата маса посочи приетите наскоро анти-природозащитни законодателни промени в България. Европейският съюз трябва твърдо да отстоява основополагащите си приципи: респект към човешкото достойнство, права и свободи, демокрация, равенство и върховенство на закона, настояха представителите на различни страни около кръглата маса.

Както евроинституциите, така  и правителствата на страни членки не трябва да допускат изместване или компрометиране на тези ценности от опортюнистични политики, основаващи се на алчност. ЕС трябва да осигури справедливо разпределение на приходите от могъщата си икономика сред всичките си граждани. Споделените ни хуманистични ценности са единствения отговор на поляризиращите сили, които заплашват ЕС и както вътрешните така и външните политики на съюза трябва да се основават на тях.

Страни, които се стремят към демократично бъдеще, като Македония, Армения и Грузия, трябва да получат подкрепа в усилията им да преодолеят националистическите противоречия на миналото. Международната кръгла маса единодушно се съгласи, че демократизирането на ЕС е условие за постояннното развитие награждандкото общество. Гражданските иницитиви и иновационни форми на пряка демокрация засилват гражданското ни общество и демокрацията.

Изобличаване и преборване на популизма

Партиите и организациите, които атакуват същностните демократични ценности на Европа не трябва да печелят от публично финансиране на парламентите - самите домове на демокрацията ни. Популизмът се прицелва в основите на демократичните ни институции, подхранва недоверие, ерозира участието на гражданите във вземането на политически решения, и подкопава кохезията на обществата ни, заявяват участниците в кръглата маса. Те приозвават ЕС да даде на гражданите действителен глас при вемането на решения и дефинират даването на истинска власт като "противоотрова на популизма".

Ликвидиране на корупцията и злоупотребите

Корупцията отнема на милиони граждани достъпа до качествена инфраструктура, образование, журналистика, здравни и обществени услуги. Затова трябвадасе борим срещу  нея съсредоточено и всеотдайно, заявяват подписалите меморандума. Те са изключително обезпокоени от състоянието в България, Румъния, Македония и други страни, където корупцията изглежда широко разпространена а властите не могат или не искат да я контролират. Подобни страни се нуждаятот съдействие и контрол от другите членки н а ЕС. Държавите трябва да ограничат трансграничната корупция, която често включва действия на собственитете им корпорации и официални лица в чужбина, констатираха участниците.

Защита за свободата на пресата, словото и стражевата журналистика

Участниците призоваха ЕС да се намеси активно а да предотврати по-нататъшното използване на еврофондове за финансиране на масмедийни организации,което не спазват етични норми, разпространяват реч на омразата и подкопават базисните принципи на съюза. Натискът и арестите на опозиционни политици и критични журналисти трябва незабавно да бъдат прекратени в Беларус, Русия, Турция и други страни. В страни членки на ЕС като например Унгария и Полша са нужни спешни действия за преустановяване на овладяването и злоупотребата с неависими и обществени медии за правителствена пропаганда. Трябва да се гарантира плурализъм и да се спре консолидирането на олигархична медийна собственост, например в България. Да бъдат защитени журналистите от заплахи срещу живота и съществуването им. Да бъдат изправени пред правосъдието извършителите и инициаторите на журналисически екзекуции, например в Словакия и Малта.

Гарантиране на безопасен и демократичен интернет

Интернет и социалните мрежи да бъдат управлявани по отговорен начин, гарантиращ равно участие на гражданското общество, за да е сигурно, че не са използвани като инструменти за пропаганда и манипулации срещу девокрацията, благополучието и човешките права. Същевременно участниците определиха като изключитело обезпокояващи развития, свързани с подслушване, контрол и ограничаване на достъпа до хуманитарни организации. Те приоваха гражданите да бъдат критични и предпазливи при ползването на социални медии и препоръчха използването на алетернативи като Diaspora при нужда.

Същевременно участниците настояха за политики, които гарантират, че интернет остава свободен за всички, защитават правото на информираност и охраняват поверителността и свободата на участие на гражданите в политическия и обществен живот.

Отбрана на човешките права и освобождаване на политическите затворници

Според представителите на страните в Лайпциг, правителствата трябва да се противопоставят ефективно на нарушенията на човешките, социални и малцинствени права. Насилието и натискътсрещу правозащитници и протестиращи от страна на властите, особено в Русия и Унгария, трябва да спре незабавно. Участницие призоваха правителствата на тези страни да се откажат от прокарването на политики, които спъват усилията на гражданското общество в подкрепа на бежанците, и а освободят задържаните, където е имало арести. Смъртното наказание все е още е възможно в Беларус и трябва да бъде премахнато в Европа. Те насърчиха Германия и други развити демокрации твърдо да отстояват защитата на човешките права на европейско и световно равнище, включително и в Съвета за сигурност на ООН.

Гарантиране на праватан а жените и равноправие между половете

Равенството и правата на жените напоследък са под обстрел в Турция, Полша, Бългрия и други страни, посочиха участниците. Осезаемо неравенство и дискриминация съществува все още в почти всяка европейска страна, съгласиха се те. И призоваха европейските правителства да осъдят тенденциите на фундаметализъм и екстремизъм, като си придържат към прилагане на европейските стандарти за равенство и права на всички хора, независимо от пола им. Международната кръгла маса подрави Ирландия с решителната стъпка към обепечаване на правото на избор за жените, и Румъния, за отказа на хората там да ограничат праватана джендър малцинствата,. в референдумите в тези страни.

Демократична опозиция без граници - да покажем солидарност

В светлината на популистките движения срещу демокрацията из цяла Европа става по нужно отвсякога да се създаде мрежа между хората "водени от демокрацията" и гражданските активисти в ЕС и извън границите му. Членовете на международната кръгла маса решеха да подъдржат връзките, създадени по време на събитието, за по-нататъшен обмен на идеи и опит, както и с цел да продължат взаимно да се окуражават. Фондация "Мирна революция" ще използва разширяващата се мрежа за да подготви бъдеща конференция.

Пълен текст на меморандума на английски език може да намерите тук.

Сподели