Проектът МЕЛТЕМИ добива популярност

 

Kратък видеорепортаж за замърсяването на морето и крайбрежието с пластмасите и проекта 

 

Проектът МЕЛТЕМИ на Черноморска мрежа на НПО  набира популярност чрез работата на млада българска журналистка Антония Илиева. Тя току-що е завършила обучението си във Виена и посети за кратко Черноморска мрежа на НПО в началото на месеца, за да вземе участие в дейности по проекта МЕЛТЕМИ и да направи кратък видеорепортаж за него. Нейният интерес е насочен към регионалните аспекти на проекта и неговия капацитет да засяга важни въпроси от значение за цялото общество и особено за младите хора. Журналистката посети двата плажа, наблюдавани в рамките на проекта, и участва като доброволец и стажант в дейност по мониторинг за морски отпадъци на плажа в Болата, част от усилията на Черноморската НПО мрежа за разширяване на мрежата Училища@МЕЛТЕМИкъм повече общности по българското Черноморие. Пожелаваме на Антония успех в бъдещата й кариера и предлагаме линк към нейния кратък видеорепортаж за замърсяването на морето и крайбрежието с пластмасите и проекта МЕЛТЕМИ.

https://www.youtube.com/watch?v=EpKFkHdBL34

 

Сподели