Balkan River Tours бранят последните диви места по реките ни

Balkan River Tours e кампания за популяризиранe сред обществото на проблемите по реките. Организаторите са група ентусиасти-каякари от Словения, които в предишни години правят масови кампании с много шум по реките в Западните Балкани, като например протести на река Дрина, турове по река Дунав и други. Тази година, те правят международна обиколка на Балканите, като последната им спирка, след Румъния и Словения, е България.
Причината ние да влезем в полезрението им е борбата на местните активисти да защитят последните останали диви места по реките у нас. Акцентът е върху река Струма, плановете за магистрала през Кресненското дефиле, замърсяването на водите и изграждането на малки водно-електрически централи по планинските реки, които пресушават реките и ги оставят без никакъв живот.


Техни партньори от българска страна са Сдружение „Балканка” и Каяк – клуб Рефлип.
Сдружение „Балканка” от години изследват проблемите на реките у нас като поставят въпросите за управлението на водните ресурси пред инситуциите. Те са установили редица нередности, водещи до силно влошаване на условията по реките у нас и невъзможност за постигане на поетите от страната ни ангажименти като страна членка на ЕО по отношение целите на Рамковата директива за водите. Статистиката показва, че :

 От работещи около 260 водно-електрически централи у нас, около 170 от тях са построени след 2000г.;
 76% от всички ВЕЦ-ове са защитени зони от мрежата  НАТУРА 2000;
 98% от всички ВЕЦ-ове нарушават законите на страната и ЕС;
 Над 95% от всички ВЕЦ-ове нямат или имат неработещ рибен проход. Само 4 съоръжения са съгласувани с ИАРА съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗРА;
 Само 2 действащи нови ВЕЦ-а са с учредено право на строеж от МС ( чл.62, ал.1 от ЗЕ) и нито един няма концесия!
Така се оказва, че у нас няма изградена ВЕЦ, която да покрива всички изисквания на националното и международно законодателство, като в почти всички случаи издадените разрешителни са в тежко нарушение на Закона за устройство на територията!!!;
 ВЕЦ-овете под 1MW съставляват над 55% от общия брой централи, но допринасят само с 2,7% към общата инсталирана мощност (по данни за ДРБУ);
 ВЕЦ-овете под 10MW произвеждат  само 2% от електроенергията в страната, а ако работят без да нарушават законите ще произвеждат под 1%!;

В същото време групата обръща внимание и на темата свързана с магистралата през Кресненското дефиле.
През 2017 българското правителство одобри вариант за АМ “Струма” в най-технически сложния участък, 3.2, да преминава в посока София - Кулата през самия Креснески пролом. Това решение е в противовес на всички препоръки, на европейското законодателство - Директивата за хабитатите, на Препоръка 98 на Бернската конвенция, която изиска магистралата да премине изцяло извън пролома. Именно поради тази причина през 2008 година условието за получаване на еврофондове беше одобрената екологична оценка, а именно автомагистралата да заобиколи дефилето с дълъг тунел.
За съжаление, въпреки твърдения за високата цена и рискове на тази алтернатива, които не бяха подкрепени с качествени анализи и документи, а само с твърдения в определени медии, това решение бе отменено и заменено с алтернатива, която заплашва Кресненския пролом от унищожение, както и река Струма.
Избраният маршрут през пролома не само заплашва биоразнообразието, но поставя в риск хората (например при настъпил инцидент в еднопосочен участък, по който не може да се стигне обратно до болница в Благоевград бързо), ограничава достъпа на живущите в град Кресна до земеделските им земи и удължава пътя им към регионалния център Благоевград, и ще застраши бързо развиващия се рафтинг и каяк туризъм, затруднявайки достъпа по дължината на реката за туристи в двете посоки.
Според последните заявени планове към Европейската комисия, ще бъде извършена рехабилитация на настоящия Е79 път, за да се превърне той в еднопосочна лента на магистрала и то с пари на българските данъкоплатци, а не с еврофондове, както останалата част от магистралата. Тази рехабилитация рискува да унищожи едно от най-богатите на биоразнообрази места в Европа и не е подложена на екологична оценка.
Алтернативата за изнасяне на целия трафик извън дефилето е възможна и постижима, в съответствие с европейското законодателство. Тя е т.нар пълна източна алтернатива. Това може да спести на България евентуално санкции от подадената жалба от НПО и да даде шанс на региона да развие още повече алтернативен туризъм, оставяйки съществуващия Е79 да бъде локален път.

Всеки ден организаторите са планирали различни активности свързани с българските реки, целящи да покажат на гостите на събитието различния начин на ползване на този природен ресурс: спускане с каяци, риболов с муха, разходки сред природата, наблюдение на птици и други.
В същото време всеки ден има сесия с презентации, където различни експерти се опитват да запознаят всички присъстващи, какво се случва по българските реки. Предвидена е и демонстрация и посещение на ВЕЦ, където хидробиолози от Берлинския институт за екосистемни изследвания на сладките води ще демонстрират как се изследва влиянието на една централа и как се оценява от научна гледна точка.
Лагерът е разположен в Еко селище "Дебели Даб" в село Стара Кресна.

!!! Кулминацията на събитието е провеждането на международен протест, който е предвиден за 28.09.2019 г. от 10 часа по поречието на река Струма, в близост до базата на Каяк-клуб Рефлип в Кресненското дефиле.

Организаторите от Balkan River Defense, Сдружение „Балканка” и Каяк-клуб Рефлип канят всички да се присъединят към организирания протест по река Струма.

Сподели