АКФ и прокуратурата по следите на магистрална самодейност при Кресна

Година след оповестяването на новината за незаконни проучвания в близост до бъдещата автомагистрала „Струма“, въпросите продължават да са повече от отговорите. На 11-ти февруари 2019 г. репортаж на бТВ, изготвен с експертното участие на Фондация „Антикорупционен фонд“ (АКФ), алармира за над 7 километра незаконни временни пътища и следи от сондажи без правно основание в района на Кресна, в непосредствена близост до трасето на лот 3.2.2. от бъдещата автомагистрала. Прогнозната стойност на тази част от проекта е 517 млн. лв.
Неправомерните пътища и сондажи са изградени през лятото на 2018 г., преди да има обявен спечелил участник в процедурата за избор на изпълнител и дори преди обявяването на обществената поръчка за изготвяне на технически проект и строителство на участъка „Крупник – Кресна“ на магистралата.
След излъчването на репортажа проектантското дружество „Пътпроект 2000“ ООД с управител инж. Любен Симеонов заяви, че е извършило 20 сондажа по собствена инициатива и без възлагане от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), която провежда ключовата обществена поръчка. Според инж. Симеонов, стойността на извършената дейност възлиза на 100 000 лв., които са останали за сметка на фирмата.
Дни по-късно беше уволнен директора на горското стопанство в Кресна, на чиято територия е била извършена незаконната дейност. До момента, процедурата по възлагане на дейността по отсечката все още не е приключила.
„Един от най-важните въпроси по казуса, обаче, остана висящ,“ каза Николай Стайков, разследващ журналист и съосновател на АКФ. „Как „Пътпроект 2000“ са постъпили с ценната инженерно-геоложка информация, извлечена в резултат на незаконните проучвания?“
Според инж. Симеонов, фирмата не е споделила с АПИ информацията, която е от съществено значение за изготвяне на техническия проект и за строителството на участъка.
„Каква е гаранцията, че „Пътпроект 2000“ не са я споделили с някоя от фирмите-участнички в обществената поръчка, предоставяйки и съществено конкурентно предимство?,“ пита Стайков. „Подобен въпрос поставя под съмнение цялата поръчка по възлагане на проекта.“
В хода на разследването АКФ установи, че още през 2016 г. „Пътпроект 2000“ са извършвали дейности в разрез с установения ред по трасето на АМ „Струма“. В периода 22.10 – 06.12.2018 г. са направени 24 сондажа за изготвяне на идеен проект, чието изготвяне е възложено месеци по-късно.
На 14-ти май 2019 г. АКФ подаде сигнали до Софийска районна прокуратура и Районната прокуратура в Благоевград. Сигналите призовават за проверка за извършени престъпления във връзка с нарушаване целостта на горските територии в разрез с предвидения законов ред. Сигналите съдържат и данни за възможни престъпления, довели до опорочаване на процедурите по две обществени поръчки. На лице са и данни за изтичане на информация във връзка с двете обществени поръчки от страна на Агенция "Пътна инфраструктура" към частни субекти.
АКФ обърна внимание на прокуратурата да провери финансовата и банкова документация на „Пътпроект 2000“ за евентуално наличие на движение на парични средства между дружеството и фирми, участнички в поръчката, още повече, че съществува публична информация за свързаност между инж. Симеонов и фирми, работещи по строителството на АМ „Струма“.
След като сигнала до Районна Прокуратура Благоевград беше изпратен по компетентност към Районна Прокуратура Сандански и от там - към Софийска градска прокуратура, последната отказа да образува досъдебно производство. АКФ обжалва решението на 3-ти декември 2019г.
С решение от 29-ти януари 2020 г. Апелативна прокуратура – София определи отказа за образуване на досъдебно производство като неправилен и незаконосъобразен, а жалбата на АКФ – за основателна.
В постановлението се казва, че преценката на Софийска градска прокуратура за липса на данни за престъпление от общ характер е прибързана.
„В тази връзка следва да бъде изискана документацията по посочената обществена поръчка, както и да се снемат обяснения от съответните длъжностни лица, които са участвали в провеждането и,“ гласи още текста на постановлението. „към обясненията си Любен Симеонов е приложил множество писмени материали, които също са останали необсъдени.“
Според Бойко Станкушев, директор на АКФ, членовете на организацията са обнадеждени от решението на Апелативна прокуратура – София да възложи извършването на допълнителна проверка по преписката.
„С оглед на значителната стойност на проекта, а и на внушителния размер на публични средства, с които оперира АПИ, подобни сигнали следва да се разглеждат с изключителна сериозност,“ каза Станкушев.
„Пълното и прозрачно разследване е важно и с оглед на забележките на Европейската комисия до българското правителство относно проекта за автомагистрала „Струма“, както и дефицита на доверие на гражданите към редица държавни институции.“
През януари 2020 г. вместо да отговори на въпросите на Европейската комисия, правителството обяви, че оттегля искането за европейско финансиране на проекта.

Сподели