Отчет на Фондация "БлуЛинк" за 2019 г.

Описателен отчет на работата на фондация "БлуЛинк" през 2019 г., както и приходи и разходи по стратегически направления през същата година.

Сподели