България - за справедлив зелен преход

Зеленият преход е един от основните стълбове за възстановяване от пандемията с активното участие и съвместни усилия на всички държави членки на ЕС. За да бъде успешен, той следва да е справедлив и подплатен с адекватни финансови средства, заяви днес заместник-министърката на околната среда Атанаска Николова  днес пред неформална видеоконференция на министрите на околната среда на държавите членки на Европейския съюз (ЕС).

Според съобщение от МОСВ, основна тема на дискусията бил приносът на политиките по околна среда и климат за възстановяването от кризата с COVID-19. Съвместните усилия са в основата на намирането на иновативни механизми и екологични решения за постигането на климатично неутрална, ресурсно ефективна и кръгова европейска икономика, подчерта Николова. Страната ни приветства представените от Европейската комисия план за възстановяване и ревизирана многогодишна финансова рамка за периода 2020-2027 г.. Заместник-министърката подчерта, че задълбочената дискусия по тях изисква ясна и точна оценка на средствата за възстановяване за държавите членки.

В своето изказване заместник-министър Николова засегна транзитния трафик, преминаващ през страната ни, който според нея допринася за повишаване на емисиите на парникови газове. От името на България тя заяви, че решението на този проблем следва да бъде намерено на европейско ниво, така че тежестта от това да не бъде понесена от българските граждани и бизнес.

Друг проблем според Николова е износът на производства в държави, извън ЕС, които не прилагат същите високи екологични стандарти. Важно е политиката на ЕС да създава достатъчно гаранции за конкурентоспособна бизнес среда.

Николова акцентира върху необходимостта да се сведе до минимум зависимостта на ЕС от доставките от трети страни, които често не спазват същите строги екологични изисквания и не споделят напълно амбициозната политика на общността по отношение на климата. Заместник-министър Николова посочи, че сега е моментът да се потърсят пътища за създаване на местни производства, което ще спомогне за създаването на нови работни места и ще гарантира спазването на най-високите екологични стандарти.

Линк към видеоконференцията на ЕС: https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200623-video-conference-of-the-environment-ministers-june-2020

 

Сподели