ВОДАТА НА СОФИЯ Е ЗАСТРАШЕНА ОТ ОТПАДЪЦИТЕ НА 4 ОБЩИНИ!

Подробностите за днешната пресконференция на КУПФЕС и Инициативните комитети на граждани от Разлог и Самоков са в прикачения файл.

Сподели