Караджова даде нова отсрочка за строежи на Витоша

Министърът на околната среда Нона Караджова отново върна проекта на фирмата "Витоша ски"за преустройство и разширяване на ски инфраструкрута в планината над София.

През 2009 г. Караджова отмени становището по екологична оценка на директора на РИОСВ-София за съгласуване на „Специализиран подробен устройствен план на туристическа и ски зона Витоша”, но решението й беше обжалвано от инвеститора пред Върховния идаминистративен съд, който прецени, че отмяната е незаконосъобразна. От сегашното решение на министъра става ясно, че „Витоша ски” смята жалбите за WWF-България и сдружение „Витоша ски и сноуборд училища” (впоследствие оттеглило жалбата си) за „недопустими, поради липса на правен интерес”.

МОСВ отхвърля съображенията на Витоша ски, тъй като WWF-България е юридическо лице с нестопанска цел, поради което е „засегната общественост” според Закона за опазване на околната среда.

В решението на министъра се казва, че няма доказателства за провеждане на задължителните консултации с компетентния орган – РИОСВ за определяне на обхвата на екологичната оценка преди провеждането й. Не е съгласувано и предварителното изключване на земи от горския фонд, което трябва да се направи на етап задание. Заданието от своя страна се внася в окончателен вид в МОСВ / РИОСВ за преценяване на възможността за извършване на екологична оценка.

Одобрение на заданието за изработване на плана на „Витоша ски” е взето от архитекта на София Петър Диков след като планът е бил готов, се казва още в решенето на министъра.

От документа става ясно и, че общественото обсъждане през 2009 г. е организирано с нарушения. То е проведено на 10 юли 2009 г. въпреки пропуските по доклада за оценка на съвместимостта на инвестиционното намерение, посочени от РИОСВ и без те да бъдат отстранени. А преработеният постфактум доклад, внесен през август същата година, не е бил представен на обществено обсъждане.

Директорът на РИОСВ-София не е взел предвид и особеното мнение на директора на Парк Витоша, Тома Белев, което по закон е длъжен да направи, дори и да не го приема. Нона Караджова установява и разминаване в информацията за съответствие с плана за управление на парк Витоша, подадена в началото и променена по-късно в заданието. Въпреки промените, част от предвижданията на плана за турустеческа зона на Витоша ски са в противоречие с режимите на плана за управление на Витоша. Освен това съпоставителният анализ на двата плана е твърде общ. В него не е уточнено в кои зони попадат съоръженията, които ще бъдат изградени и на какво основание, спрямо режимите им за опазване, са допустими.

Докладът за оценка на степента на въздействие на инвестиционното намерение не са оценени въздействията върху редица типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване, се посочва още в решението на министъра, с което той налага становището по екологична оценка на директора на РИОСВ да бъде отменено и процедурата да бъде подновена до етап провеждане на консултации от възложителя.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок.

Пред „Дневник” „Витоша ски” заяви, че „в решението на министъра са доспуснати същите грешки”, писа електронното издание на вестника. Фирмата не е решила дали ще обжалва, но обмисля и вариант да търси обезщетение за пропуснати ползи.

 

Ще категоризираме сагата с амбициите за строежи на Витоша и с таг Витоша ски, правете го и вие, когато публикувате информация по темата на bluelink.net.

Сподели