ВЕЕС одобри изграждането на хранилище за радиоактивни отпадъци

На 26 септември Висшият екологичен експертен съвет (ВЕЕС) към Министерството на околната среда и водите е разгледал доклад за изграждане на национално хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средно радиокативни отпадъци до с. Хърлец, община Козлодуй.

Предварителната оценка на количеството радиоактивни отпадъци, които подлежат на погребване в хранилището възлиза на 138 200 m3 (345 500t), което определя и максималния капацитет на съоръжението.

Информацията е от секретариата на ВЕЕС. Няма подробности от граждански експерти, тъй като избраните през платформата за избор на НПО представители vote.bluelink.net администрирана от Блулинк Димитър Василев и Андерй Ковачев не бяха поканени на заседанието за втора поредна седмица. Те не са допускани в съвета, тъй като министерството обяви нови правила за участие във ВЕЕС, както за представителите, така и за общностите, които ги избират.

На 19 септември, също в отсъствие на Ковачев и Василев, съветът взе друго решение –  за одобряване на златодобива в района на Крумовград.
 

Сподели