Освободете Ирина Сухи!

БлуЛинк се застъпва за незабавно освобождаване на беларуската природозащитна активистка и утвърден експерт Ирина Сухи, отвлечена от силите за сигурност от дома й в Минск на 06.09.2020. Пълен текст на писмо, изпратено до посланика на Беларус в София, с копие до Министерство на външните работи.

ДО Г-Н АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕВИЧ

ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГЪРЦИЯ И КИПЪР
КОПИЕ Г-ЖА ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ПРАВОСЪДНАТА РЕФОРМА И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Относно: Освобождаване на отвлечената от дома й беларуска природозащитничка Ирина Сухи

Изх.№ 164-07.09.2020

 

Уважаеми Посланик Лукашевич,

Като съучредител и представител на фондация "БлуЛинк", експерт и журналист с дългогодишен опит в подкрепа на опазването на околната среда и достъпа на гражданите до информация, решения и правосъдие по проблемите на околната среда, моля за Вашата незабавна намеса за освобождаване на Ирина Сухи - природозащитник и експерт с регионален опит в Източна и Централна Европа.

Ирина Сухи е била задържана от неизвестни неуниформени лица в дома си в Минск, които не са се легитимирали и не са предявили никакви законови претенции за задържането й! Очевидно се касае за криминално действие или произвол, нямащ нищо общо с принципите на правовата държава и върховенството на закона.

Ирина Сухи е водещ природозащитник в Беларус  и член на управителния съвет на организацията Екодом, с която фондация БлуЛинк, както и Регионалният център за околната среда за Централна и Източна Европа, имат установено дълголетно сътрудничество. Съвместно с Ирина Сухи и други представители на гражданското общество и държавните институции сме изпълнявали десетки програми и проекти за добросъседство между Беларус и Европейския Съюз.

Споделям настоящото искане с Министъра на Външните Работи на Република България. Разчитаме на активни и незабавни действия от Ваша страна и от страна на беларуската администрация, за нейното издирване и незабавно освобождаване, както и за разследване и изправяне пред закона на извършителите на нейното отвличане.

С уважение,

Павел Антонов, PhD

Съучредител и Управляващ редактор на Фондация "БлуЛинк"

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели