Нов сайт на Кампания "АЕЦ БелеНЕ!"

БлуЛинк продължава да поддържа с ИТ инструменти кампанията на неправителствени организации за недопускане на изграждането с обществени средства или с обществени гаранции на ненужната, опасна и скъпоструваща АЕЦ “Белене” и за България – зона, свободна от радиоактивни отпадъци.

Като организация, която създава онлайн среда за мрежуване и обмен и предоставя онлайн инструменти на гражданския сектор, БлуЛинк осъвремени сайта на кампанията. http://belene.org наследи http://old.bluelink.net/belene, изграден на остарелия ActionApps.

Новият сайт е много по-лесен за общностно ползване и поддръжка, защото е изграден на свободната платформа Wordpress. Обогатено е съдържанието му - има нови рубрики, възможности за споделяне през социални мрежи и онлайн приложения и публикуване на повече различни формати информация.

Кампанията "АЕЦ БЕлеНЕ!" е и за приемане и изпълнение на нова енергийна стратегия на България за преминаването на енергетиката към “зелена енергия” (дял на възобновяемите енергийни източници към 2050 г. – 60-70%), като в кратко- и средносрочен план се наблегне на енергийната ефективност, когенерацията, ВЕИ.

При участието си в либерализирани енергийни пазари България да не бъде поставена в позицията на “енергийна колония”, т.е да изнася електричество, поемайки изключително за своя сметка замърсяванията, здравните рискове, риска от ядрени аварии и други проблеми на ядрената енергетика, както и финансовите загуби от цикъла “внос на първични енергийни ресурси – производство на електроенергия – износ на електроенергия”, е другото основно искане на организаторите на кампанията.

Сподели