Петко Цветков

ИД изпълнителен директор в Българска Фондация Биоразнообразие, координатор Зелен пояс и защитени територии във фондацията.

Учредител на Блулинк от страна на Сдружение за дива природа Балкани.

Работил е като ръководител проекти или консултант в Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието, Сдружение “Зелени Балкани – София”, СДП Балкани, Световен фонд за дивата природа (WWF) - Дунавско-карпатска програма.

Контакт: petko.tzvetkov [a.t.] biodiversity.bg

Сподели