Започва дарителска кампания за център "Драгоманско блато"

Искате да помогнете на Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато”? Желаете да дарите определена сума, но не ви се ходи до банката.

Ако 60 души даряват по 10 лв. всеки месец, 300  ученици ще видят, чуят и опознаят красотата на блатото, а центърът ще е отворен за всички Вас.

Чували ли сте за дарителство по ведомост?

Ако отговорът е „ДА” преминете към точка 1 – Как да даря?

Ако отговорът е „НЕ”, продължете с четенето.

Дарителството по ведомост позволява на един служител да дарява определена сума от заплатата си всеки месец за определена кауза. Този начин на даряване е изключителен лесен, защото заявявате Вашето желание веднъж и след това счетоводителят във вашата фирма превежда дарението Ви.

„А как да съм сигурен къде отиват парите ми?” – е въпросът, който Ви се върти в главата. „Колкото повече – толкова повече” е механизъм за дарителството по ведомост, който се управлява от Фондация „Помощ за благотворителността в България”. Ето какво казват от ФПББ по въпроса с отчетността:

    „Отчетност: по всяко време можете да получавате информация за баланса по Вашата фирмена дарителска сметка или справка за дарените суми по каузи и тяхното изразходване. С нас получавате и подробен годишен отчет за изразходването на средствата по програмата “Колкото повече-толкова повече”, а всеки дарител има право да получи в края на годината служебна бележка за направените дарения и да ползва данъчно облекчение."www.bcaf.bg

„Звучи много хубаво! Но как да дарявам по 10 лв. всеки месец за Център за опазване на влажните зони „Драгоманско блато”?” Ето ги и инструкциите:

  1. Изтеглете Договор за индивидуално дарение.
  2. Прочетете го внимателно. Обърнете внимание, че срокът му е 12 месеца и се подновява автоматично освен ако Вие не заявите, че го прекратявате.
  3. Попълнете Вашите данни и сумата, която бихте искали да дарявате – тя е по Ваш избор, съобразена с възможностите Ви.
  4. Принтирайте договора и го подпишете.
  5. Занесете го в счетоводството на Вашата фирма.
  6. Пратете попълнения договор до dragoman [at] balkani [dot] org
  7. Още следващия месец ние в СДП Балкани ще получим Вашето дарение!
  8. Споделете с Вашите колеги за тази възможност.

 

В случай, че възникнат въпроси от Вас или от страна на счетоводителя във Вашата фирма, моля обърнете се към нас.

За други каузи и възможности за дарения – посетете интернет страница на ФПББ. Там може да намерите повече информация и за съответните данъчни облекчения, административни процедури и пр.

За повече информация:

Мирослава Попова – тел. 0888 75 16 84, dragoman [at] balkani [dot] org

Ива Янкулова – тел. 0885731768, iva [at] bcaf [dot] org

Сподели