Онлайн „вършачка” ще отсява информация за биоразнообразие и защитени зони от сайтовете на институциите

Над 100 души, напрегнати, гневни, агресивни към познати и непознати, се блъскаха в залата на читалището на село Горица, варненско, заради обществено обсъждане на проект за строеж над плажа Кара дере през юни тази година. Повечето не познаваха процедурите, смисъла на обсъждането и правата си. Липсата на достъпна и разбираемо поднесена информация по темата беше основната причина за напрежението в залата.

Стотици решения са публикувани всеки месец на сайтовете на министерства, агенции, басейнови дирекции, регионални екоинспекции. Форматът, рубриките, продължителността на обявите са нормативно определени, но и подвластни на въображението на създателя на сайта и на прироритетите на институцията. А тази информация определя развитието на райони, заетостта, опазването на околната среда. И навременният достъп до нея е важен за всички.

Случаят през юни не е изолиран. „Повечето обсъждания на проекти, за които има инвестиционен интерес преминават така – в скандали, неразбиране, недоверие, и директни опити за ограничаване на достъпа”, твърди Петко Цветков, изпълнителен директор на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), който присъстваше в Горица. „Сега е сравнително добре. Преди няколко години мутрите ни спираха още по пътя и докато се доберем, обсъждането беше свършило”, припомня той.

„За пореден път си пролича, че комуникацията не работи, а това поражда съмнения за  корупционни практики, предпоставя решения, които не се базират на професионализъм и обществен интерес, а често на злоупотреби с държавни и частни ресурси. И тъй като става въпрос за информация, която се поднася публично онлайн и през медиите, преценихме че Блулинк – електронната мрежа за гражданско действие, може да е полезна”, припомня Павел Антонов, съучредител на Блулинк и собственик на къща в Горица.

„В резултат започнахме проучвания и търсене на партньори, за да се изгради „е-вършачката” – платформа за „пресяване” сайтовете на институциите в търсене на актуална публична информация, която обаче е трудно достъпна, поднесена е понякога в неудобни формати, не рядко е забавяна и понякога дори е крита”, допълва Антонов.

Подобен онлайн инструмент отдавна липсва на експертните организации, които подпомагат природозащитата в България. Буквално ежедневно ровим из сайтове на институции и медии, за да открием, че няма последователност или че обявена вече информация е променена, преместена или свалена от сайта, разказва Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа „Балкани”.

След експертното  включването на „Балкани”, WWF – България, БФБ и фондация ЕкоОбщност идеята се оформя в работна рамка. Сайтът ще стартира с инструмент за онлайн мониторинг, който автоматично да събира информацията за политиките по околната среда от ключови сайтове на институции на местно, регионално и национално ниво и ще ги публикува в достъпен формат. Това не само ще спести паралелната работа на много експерти и сътрудници на природозащитните организации по следене на информацията, но и директно ще подпомогне своевременната реакция в случаите, когато биоразнообразието в защитените зони и територии е застрашено, разказва Евгения Ташева от управителния съвет на Блулинк.

Очакваме положителен резултат най-вече в защитените зони, където има напрежение между закон, инвеститорски интерес и местни общности. На тези места – реки, планини, Черноморието, се нуждаем от ясна картина на права, задължения, планове. Никой няма интерес да се продължава да се действа „на парче”. И местните, и държавата губят много от това, примерите са десетки, коментира Андрей Ковачев.

Паралелно с разработването „вършачката” се планират и дейности по застъпничество за по-прозрачно управление на природните ресурси, което ще увеличи ефективността, като осигури прозрачни политики на две различни нива – на чисто техническо, работно ниво и на официално, с възможност за преговори и осигуряване на легални договорености, допълва Ташева.

През декември 2011 г. онлайн „вършачката” е представена за одобрение и финансиране пред Глобалния екологичен фонд. Основна роля в проектното предложение на този етап имат темите и сферата на действие на екологичната общност от неправителствения сектор, но инструментът е отворен за развитие. Потенциалните ползватели са на практика всички. От местните жители, през инвеститорите, журналистите, изследователите, които търсят бърз, евтин и прозрачен достъп до публичната информация, разпростнявана от институциите, до самите институции, ограничени в бавната и неефективна хартиена комуникация.

Сподели       

Comments

Анонимен's picture
Анонимен said: Много шум за нищо http://www.sgp-bulgaria.org/images/stories/files/List-approved-rejected-...