ВСС гласи за ВКП нов престъпен прокурор

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
14.01.2012г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВИСШИЯ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОПИЕ:
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПРАВНАТА КОМИСИЯ В НС
ПОСЛАНИЦИТЕ ОТ ЕС
Г-ЖА ВИВАН РЕДИНГ, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, КОМИСАР ЗА ПРАВОСЪДИЕ, ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО
МЕДИИ

Във връзка с намерението на ВСС  да извърши поредното незаконосъобразно  повишение в служба на прокурор Росен Димов.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОТ ВСС,

Подкрепям обвиненията на г-н Едвин Сугарев срещу прокурор Димов с нови доказателства за престъпления по служба осъществени от Росен Димов, като прокурор в АП Пловдив /Приложение1/. С удоволствие бих участвал като свидетел срещу прокурор Димов, ако осъществи заканите си за съд към г-н Сугарев или мен, и бих доказал че обвиненията ми не са набеждаване. 
Арогантното държание на прокурор Росен Димов въпреки многобройните му престъпления не е в резултат на невинност, а от чувство за безнаказаност породено разбира се от цялостната престъпна „правораздавателна” система, за състоянието на която и той има дейно участие. Забележете, /Приложение 1/, доказателствата за престъпленията на фирми регулярно са изпращани, както до прокурор Димов, едновременно до Главния прокурор Велчев и до Вас – ВСС. Не случайно кариерата на въпросния прокурор е така възходяща, без низове и падове, защото както ще види всеки честен човек основното му задължение като прокурор в АП Пловдив е да укрива крупни криминални престъпления на Организираната политическа престъпност /ОПП/, /Приложение1/, деяние, което върши с изключителна вещина, за което получава и съответните поощрения в кариерата си?  Неслучайно прокурор Димов беше предложен от ДПС във ВСС, командирован и във ВКП,  явно за да се използва изключителния му експертен потенциал да прикрива други крупни престъпления на ОПП при разграбването на България.
Госпожи и Господа от ВСС, длъжен съм да Ви предупредя, че ако назначите прокурор Димов във ВКП и не започнете веднага срещу него и прикриваните от него фирми разследване, ще бъдете счетени за съучастници в неговите престъпления с всички произтичащи от това обстоятелства.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583
 

Сподели