Полицията и прокуратурата как защитават мафията

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
Изх. 21.02.2012г.
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО
БЪЛГАРСКИ ТУРИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ
МЕДИИ
Във връзка с бездействието на ОП Смолян по п.п. №697/2011г/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С изх. № 14 /08.03.2011г./  Ви подадохме сигнал с доказателства за заграбване на хижа Орфей от подставени лица на бившия кмет на Община Борино Джамал Асанов, п.п. №697/2011г/ по описана ОП Смолян.
На 25.08.2011г. Ви изпратих допълващ сигнал с нови доказателства за нови престъпления на въпросния Джама Асанов за незаконно заграбване на парцели вече в регулацията на с. Борино в полза на близки до него лица.
Една година от как Ви е предоставена достоверна информация подкрепена с доказателства за престъпление. Моля да бъдем уведомени за предприетите действия. Настояваме за отговор, защо все още няма наказателни производства срещу извършителите на описаните криминални престъпления и защо все още сделките не са счетени за нищожни, а имотите върнати на законните собственици - Община Борино и БТС. 
Наша практика е да уведомяваме ЕК за липса на правосъдие при заграбване на обществени активи от Организираната политическа престъпност. Надявахме се българското правораздаване да отбележи инициатива в този случай и да заслужи похвала. Явно отново трябва да се обърнем на помощ към Брюксел за да намерим правосъдие в собствената си страна грабена от политическата мафия, дори и за такъв дребен частен случай. От друга страна това ще е особен и показателен за ЕК случай, как българската мафия, чрез своя клон – Полиция и Прокуратура отстоява непрекосновеността дори на нисшите си престъпни служители, в случая местния дерибей Асанов. 
С уважение:
Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
ул. „Витоша“ № 22, гр. Нови пазар,
тел. 0886 96 65 83
 

Сподели