Среща по проблемите на обществения транспорт, и конкретно на българските железници

Дата: 
Fri, 2012-03-09 16:00 - 17:00

Среща по проблемите на обществения транспорт, и конкретно на българските железници, по инициатива на Дружеството за запазване и развитие на железниците, ще се проведе в петък, 9.03., от 16.00 ч. в офиса на Гражданска инициатива "България без дим", на бул. "Сливница" 263 , ет.3, ляво. Добре дошли са всички, които  милеят за обществения транспорт и железниците, и имат желане да мислят и действат в тяхна подкрепа и развитие.


>            Обръщаме се към Вас с това писмо с молба за съдейстивие да спрем унищожаването на железницата, превръщането й в скрап, и продажбата на ЖелезоПътни гари, почивни бази и БДЖ-Товарни Превози. Това неминуемо води до влошаване на екологичната обстановка, увеличаване на катастрофите по пътищата и разливи на опасни товари.
>
>            През лятото на 2011 г. се демонтира участъкът Слатина - Пионер - Хладилника от Софийската Околовръстна Линия, под предтекст, че пречела на новата спортна зала "Арена Армеец", без да бъдат зачетени договорите на предприятията, които ползваха тази линия и многократните обосновки за превръщането й в екологична Градска Железница от типа S-банд. При откриването на залата се установи, че няма в близост по-подходящ обществен транспорт от тази ЖПЛ. Впоследните 3 г. преди демонтирането се оказваше системен натиск върху фирмите да се откажат от ползването на ЖП Транспорт. След този демонтаж възникна сериозна опасност от унищожаване на вековна гора в района на гара Пионер и болница Токуда - част от Борисовата градина, тъй като Столична Голяма Община предвижда изграждане на пробив - Градска Магистрала от квартал Хладилника в посока Семинарията и покрай нея застрояване с бизнисцентрове и жилищни сгради.
>
>            Започна демонтажа на гара Подуене-разпределителна, от която може да се направи удобна връзка до летището. Същата съдба очаква разпределителните гари на Горна Оряховица, Стара Загора..., ЖПЛ като Горна Оряховица - Елена, Ямбол - Елхово и теснолинейката Септември - Добринище, която е единствената транспортна връзка, особено през зимата.
>
>            В алтернатива на държавната политика в последните 20 до 46 г., ние предлагаме ефективни организации на превозите и разгъване на ЖП Мрежата до минимално необходимата. В последните 2-3 г. държавното финансиране е достатъчно, но се прахосва безсмислено от Държавните ЖП Предприятия, а европейското може да се увеличи поне 5 пъти!
>
>            Молим Ви за спешна среща!
>
>             С уважение: Пламен Минев - управител, тел.: 0896-443-137; 0876-759-923 и Георги Статков - координатор, тел.: 0877-578-408 на Дружество за ЗАпазване и РАзвитие на ЖЕЛезницата "Заражел"ООД
>
>           

Сподели