За пръв път в България - шест белобузи гъски на едно място

За пръв път в България на едно място бяха установени шест белобузи гъски. Шестте птици от този необичаен за България вид бяха видени по време на хранене и водопой на 11 март 2012 г. (неделя) в района на Бургас. Наблюдението е уникално за страната ни, тъй като срещите на белобузата гъска са по-малко от десет в цялата орнитологична история на България, като максимумът видяни заедно птици е три екземпляра. Наблюдението е докладвано за разглеждане в Българския национален комитет по редките видове птици (BUNARCO).
Екипът на проект „Живот за Бургаските езера” изпълняван от Българско дружество за защита на птиците към програма LIFE+ на ЕС са наблюдавали шестте белобузи гъски. Това е станало по време на редовния мониторинг на водолюбивите птици в Бургаския езерен комплекс. Наблюдението на вида е поредното в страната ни за този сезон. Белобузата гъска зимува основно в Западна Европа и стига до България изключително рядко.
„Зачестилите наблюдения на белобузи гъски у нас през последните няколко години може да се дължат на разширяване на арела на зимуване на вида в Европа.” – обясняват причината специалистите.
През последните два дни участниците в мониторинга на биоразнообразието на Бургаските езера видяха около 20 000 големи белочели гъски и 300 екземпляра от  световнозастрашената червеногуша гъска. В сравнение с първата седмица на март, гъските, които зимуват в езерата на Бургас са намалели с 32 000 екземпляра. Намаляването на броя на гъските показва, че птиците вече се оттеглят към местата им за гнездене.
Сред многото водолюбиви пернати в езерата Атанасовско, Вая, водите на язовир Мандра и защитена местност „Пода” се е откроявал един частичен леуцист на малък червеноног водобегач. Леуцизмът е пълна или частична липса на два вида пигменти (меланини) в перата или кожата при птиците, при което те изглеждат жълтеникави или бели.
От далечния юг в страната ни вече са се завърнали белите лопатарки (красиви бели птици, с клюн подобен на лопатка, от където идва и името им), сивите жерави и розовите пеликани. Над 60 000 розови пеликана преминаха през прелетния път Виа Понтика в края на август - началото на септември 2011 година. Сега, когато започна активната пролетна миграция, птиците започват да се завръщат към родните си места, показват наблюденията на експертите и доброволците към Българско дружество за защита на птиците.
 

Сподели