Българско дружество за защита на птиците и браншови организации от сектор „Рибарство” ще си сътрудничат с ИАРА в борбата срещу бракониерството

Българско дружество за защита на птиците и браншови организации от сектор „Рибарство” ще си сътрудничат с ИАРА в борбата срещу бракониерството.  Това стана ясно в сряда – 14 март 2012 г., след като изпълнителният директор на ИАРА  д-р Драгомир Господинов и представители на природозащитни неправителствени и браншови организации, от сектор „Рибарство”, ловно-рибарски сдружения и клубове по риболов, подписаха споразумение за сътрудничество в осъществяването на съвместен контрол в борбата с бракониерството.
В сряда по този повод се състоя среща между представителите на различни организации в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в София. За подписването на споразумението на срещата присъстваха и заместник – изпълнителните директори на агенцията д-р Кирил Делев и г-жа Ирена Пенчева. На срещата бяха обсъдени и конкретни проблеми в сектора, относно контрола и усвояването на средства по Оперативна програма „Рибарство”.
Съгласно споразумението, неправителствените и браншови организации ще оказват доброволно и безвъзмездно сътрудничество на органите на ИАРА. При осъществяването на контролните правомощия на ИАРА по водоемите представителите на различните организации, подписали споразумението, ще могат да вземат участие в проверките, осигурявайки необходимата техника (лодки, автомобили и други средства). Така на практика те вече ще имат възможността да се включват в извършването на съвместни проверки със служителите на ИАРА. Сътрудничеството ще се изразява и в сигнализиране от страна на неправителствените и браншови организации за установени нарушения или незаконни посегателства съгласно Закона за рибарство и акваултурите (ЗРА). Представителите на организациите, изготвили и подписали споразумението, ще се включват и в мобилни групи за денонощни наблюдения на водоемите.
Партньори по настоящето споразумение са Българско дружество за защита на птиците, Сдружение на ловците и риболовците „Лебед”, Клуб по спортен риболов „Маяк”, клуб по спортен риболов „Гларус”, Българска Фондация Биоразнообразие, Екосдружение „Агалина”, Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България”, Български ловно-рибарски съюз, Сдружение „Спининг клуб ”Стари видри”, Национална асоциация по рибарство и аквакултури, Асоциация на производителите на риба и рибни продукти „БГ фиш”, Сдружение „Черноморски изгрев” и Националната асоциация на рибопроизводителите.
 

Сподели