Работно ателие - Глобално образование и образование на устойчиво развитие. Активно гражданство като част от учебния процес.

На 2. юни в  Центъра за култура и дебат "Червената къща " се проведе организираното от РЕЦ - България, в рамките на Седмицата за гражданска активност Време за действие събитието "Работно ателие - Глобално образование и образование на устойчиво развитие. Активно гражданство като част от учебния процес "

В рамките на събитието бяха  разгледани теми свързани с глобални социално – икономически проблеми, като бедност (в частност енергийна бедност), урбанизация, проблеми на околната среда, политики за устойчиво развитие и граждански активизъм. Подробно беше  представено и проектно базираното обучение. В края на събитието  беше  проведена дискусия за възможностите за включване на теми от глобалното образование в часовете от задължителната подготовка, а също така и върху алтернативните форми на образование и нуждата от създаване на мрежа за активни учители. Също така  беше  представена и новата мрежа за учители – Региони за деца – УЧА.БГ. Събитието се организира с финансовата подкрепа на Фонда за Европа и Африка на корпорация Мицубиши. В рамките на събитието също беше  представен и проектът „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование”, финансиран от Европейската комисия. В България партньори са Глобална инициатива в психиатрията – София; Каритас, Bluelink.net, Център за приобщаващо образование, Фондация „Джендър Проект в България” и СиВиЕс – България.
 

Сподели