Отново има опасност "бетоновото цунами" да залее Странджа

   Преди дни ВАС спря делото срещу ОУП на Община Царево - това научаваме от публикация във в-к Дневник от 3 август. Май поизбързахме да се радваме на прилагането на закона срещу незаконния комплекс "Златна перла". Сега ако този ОУП  остане в сила, ще последва такова "законно бетониране" на крайбрежието, че Златна перла ще изглежда като детска шега. За пореден път Странджа е застрашена. Явно "бетонджиите" прилагат последователна стратегия - ако един опит за унищожаването на крайбрежието на Странджа не успее, изчакват да се позабрави и опитват пак.

   Този ОУП на Царево стана възможен, след като МОСВ в една карикатурно-гротескна процедура даде положително решение по екологичната оценка и оценката за съвместимост по Натура 2000. Впоследствие, под заплахата от наказателна процедура от ЕК, министерството оттегли положителното си решение. Така че, при желание, сега МОСВ може да атакува този ОУП пред съда, защото за ОУП на практика няма положително решение по екооценките - не е изпълнено основно изискване по Закона за околната среда, базовият закон, който МОСВ е длъжно да прилага като държавна институция. По този начин министерството би поправила собствената си, меко казано, "грешка" отпреди. Но като че ли без настойчиво подтикване МОСВ едва ли ще се "сети" за това.

Сподели